ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand up for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand up for*, -stand up for-

stand up for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand up for (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ Syn. stick up for
stand up for (phrv.) ปกป้อง (สิทธิ) Syn. stick up for
stand up for (phrv.) พึ่งตัวเอง See also: เป็นตัวของตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I'm gonna do my kind of dancin' with a great partner... who's not only a terrific dancer... but somebody who's taught me that there are people... willing to stand up for other people no matter what it costs them.ดังนั้น ผมจึงจะเต้นในแบบของผม กับคู่เต้นที่แสนวิเศษ... เธอไม่เพียงแค่เป็นนักเต้นที่ดี... แต่เธอคือผู้ที่สอนผมให้รู้ว่าว่า ยังมีคนอีกหลายคน...
If you don't stand up for them now...ถ้านายไม่ลุกขึ้นยืนเพื่อพวกเขาในตอนนี้
Well, there's a golf match out at Krewe Island... between Bobby Jones and Walter Hagen, and there was a meeting to see who would stand up for Savannah in the match, so I said you would.จะมีการแข่งกอล์ฟที่เกาะครูว์ ระหว่างโจนส์กับเฮเก้น ชาวซาวันน่าห์อยากให้ ใครสักคนเป็นตัวแทน ผมเลยเสนอคุณ
And there should be a Chinese to stand up for usหวังว่าจะมีชาวจีน ที่สนับสนุนพวกเรา
You're gonna stand up for your friend...แกจะยืนกรานแทนเพื่อนแก... .
And you're not stubborn enough to stand up for what's good.ส่วนคุณก็ไม่รั้นพอที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
You all know Peter is too much of a pussy to stand up for himself.ทุกคนรู้มั๊ย.. ปีเตอร์มักจะไป เล่น... ว่าวอยู่ที่หลังห้องน้ำเป็นประจำ
Why did you stand up for me?ทำไมต้องคุณต้องปกป้องฉันด้วยคะ
Would you just... stand up for me?เธอจะ ยืนข้างฉันได้ไหม?
How about you stand up for us right now, jake?ใช่ ใช่ ฉันได้ยินเหมือนกัน
There's not one of them able to stand up for what is right.ไม่มีใครเลยที่กล้าจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความเป็นจริง
Time for me to stand up for myself.เวลาที่ฉันจะต้องสู้เพื่อตัวเอง

stand up for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สนับสนุนประชาธิปไตย[v. exp.] (sanapsanun ) EN: stand up for democracy FR: défendre la démocratie ; soutenie la démocratie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand up for
Back to top