ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stake on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stake on*, -stake on-

stake on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stake on (phrv.) วางเดิมพัน See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think the feet go first when they set the stake on fire.เวลาโดนเผาทั้งเป็นเนี่ย ขาน่าจะไหม้ก่อนนะ
He used to hit me with a yardstick if I made a mistake on the piano.ถ้าผมดีดเปียโนผิดนิดเดียว แกเอาไม้ตะพดเคาะมือผม
Everybody makes a mistake once in a while but I just cant be personally responsible.บางครั้งคนเราก็ทำผิดพลาดได้ แต่ผมรับผิดชอบทั้งหมดไม่ไหว
I made that mistake once.ฉันทำผิดพลาดมาหนแล้ว
One mistake on my part and I'm stuck with you.ใช่สิ! พอพลาดที... เธอก็ติดหนึบเป็นตังเม จะแซะยังไงก็แซะไม่ออก
I mean, damn it, we should have some kind of cushion so we can make a mistake once in a while.หมายถึง ให้ตาย เราควรมีอะไรบรรเทา.. ..เพื่อเราจะได้ จัดการความผิดนี้ได้อยู่
It was a mistake on our part.มันเป็นความผิดของทางเราเอง
Nobody ever made a mistake on purpose, Hanna.ไม่มีใครทำผิดเพราะตั้งใจหรอก แฮนนา
Excellent. And slap an iStake on him.เยี่ยม แล้วมัดเขากับไอสเตคด้วย
What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page two. It was quite the boner.ผิดยังไงครับ นายคำนวณผิดในหน้าที่สอง ผิดอย่างน่าขันด้วยสิ
I already made that mistake once.ฉันทำพลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง
"It's the stake one puts up in order to play the game of life."มันเป็นการเดิมพันอย่างนึง ของการเล่นเกมแห่งชีวิต

stake on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another FR:
ตู่ตัว[v.] (tūtūa) EN: mistake one person for another ; mistake one letter for another FR: confondre ; se méprendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stake on
Back to top