ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spoiler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spoiler*, -spoiler-

spoiler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spoiler (n.) อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์ Syn. aileron, stabilizer
spoiler (n.) ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
spoiler (n.) คนที่ทำให้เสียหาย Syn. destroyer, wrecker
spoiler (n.) โจร Syn. plunderer, robber
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spoilerสปอยเลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine, but I'm putting up the official Burton Guster spoiler alert.เอาเถอะ ฉันกำลังเสนองานให้กับเบอร์ตัน กัสเตอร์ เกี่ยวกับสัญญาณกันขโมย
Pierce called it a spoiler alert.เพียร์ซยังเรียกมันว่า "สปอยเลอร์ อะเลิร์ท"
Thanks for the spoiler alert, dumbshit!Kretenušo, thanks for spojlerisanje!
Some chrome work, put a spoiler on the back. Done deal.ปะผุอีกนิดหน่อวย ใส่สปอยเลอร์กลับไป ก็แจ่มแล้ว
I should've said spoiler alert.ผมควรจะบอกให้คุณปิดหูนะ
Oh, boy, spoiler alert.โอ้ สปอยเลอร์ อะเลิร์ท
You ever see 127 Hours? Spoiler alert.คุณเคยดูเรื่อง 127 ชั่วโมง มั้ย เตือนสปอยล์นะ
Rory, if you can't save it... Spoiler alert.- รอรี่ ถ้าคุณจับมันไม่ได้
Spoiler alert -- Jenny Klein's next.สัญญาณกันขโมย เจนนี่ เคลนคือรายต่อไป
Spoiler alert-- your girl talk with miss Montauk didn't work.ขอเตือนน่ะ! ผุ้หญิงที่เธอจะจัดการเนี่ย หนีมาอยู่ที่มอนท็อคโดยไม่ได้ทำงานน่ะ
Spoiler alert!อย่ามาบอกตอนจบแถวนี้นะ
Spoiler alert. What? Don't ruin it for me, man.อะไร นายอย่าทำแบบนี่สิ

spoiler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポイラー[, supoira-] (n) spoiler
当て馬;あて馬[あてうま, ateuma] (n) stallion brought close to a mare to test her readiness to mate; stalking horse; spoiler
ネタバレ;ネタばれ[, netabare ; neta bare] (n) (See ねた,ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie

spoiler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มารหัวใจ[n. exp.] (mān hūajai) EN: spoiler of love FR:
มารคอหอย[n.] (mānkhøhøi) EN: spoiler FR:
สปอยเลอร์[n.] (sapøiloē ) EN: spoiler FR: spoiler [m]
สปอยเลอร์ท้าย[n. exp.] (sapøiloē th) EN: rear spoiler FR: aileron arrière [m]

spoiler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spoiler {m} [auto]spoiler
Spoilerkante {f} [auto]spoiler lip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spoiler
Back to top