ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spinach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spinach*, -spinach-

spinach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spinach (n.) ผักขม
English-Thai: HOPE Dictionary
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขม (n.) spinach See also: Amaranthus spinosus Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม
ผักขม (n.) Spinach
ผักโขม (n.) spinach See also: Amaranthus spinosus Syn. ผักขม, ผักโหม
ผักโหม (n.) spinach See also: Amaranthus spinosus Syn. ผักขม, ผักโขม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jason has some spinach in his teeth....ก็มองหาชายหนุ่มสุดเปอร์เฟค อย่างเจศักด์เพราะคุณก็อยากรู้สึกถึงความปลอดภัย
I don't want spinach You eat itไม่ต้องการผักขม คุณกินมัน
Hey, Uncle Ben, what's that stuff you put on top of your spinach salad?น้าเบ็น น้าใส่อะไรลงไป ในสลัดผักขมเหรอคะ
I made my famous spinach pie. The trailer's nice and toasty.ชั้นทำพายผักโขมสูตรเด็ดมาให้ กำลังอุ่นๆ เลย
Biology project. I ordered you the spinach salad.โทษทีค่ะ มาช้า ติดโปคเจคชีวะ
It's like i have spinach In my teeth or something.ฉันไม่รู้ / ฉันจะเข้าไปดูในห้องน้ำ
When i don't have creamed spinach all over me.ถ้าไม่มีครีมเลอะเทอะพวกนี้
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ
Usually they put spinach in kimbap but..ธรรมดาเขาใส่ผักโขมลงในคิมบับ แต่...
Grace had a spinach frittata the other day for brunch.เกรซกินไข่เจียวผักโขม เป็นมื้อกลางวันเมื่อวันก่อน
It's a spinach and kale power smoothie.มันคือผักขม แล้วก็กะหล่ำปลี พาวเวอร์สมูทตี้
We've got a spinach quiche, freshly-baked baguette...เรามีคีชผักขม ( quiche - แป้งอบกรอบมีไส้ ) ขนมปังก้อนยาว อบใหม่ร้อนๆ

spinach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, 菠] spinach
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, 菠菜] spinach
炒菠菜[chǎo bō cài, ㄔㄠˇ ㄅㄛ ㄘㄞˋ, 炒菠菜] stir-fried spinach

spinach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong
菠薐草(P);ほうれん草;法蓮草;鳳蓮草[ほうれんそう, hourensou] (n) spinach; (P)
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong

spinach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขม[n.] (khom) EN: spinach FR:
เงาะถอดรูป [n. exp.] (ngǿ thøtrūp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat FR:
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; water morning glory ; aquatic morning glory ; swamp morning glory ; Morning glory ; Ipomoea aquatica FR: liseron d'eau [m] ; Ipomoea aquatica
ผักขม[n.] (phak khom) EN: spinach FR: épinard [m]
ผักโขม[n.] (phak khōm) EN: spinach ; amaranth FR: épinard [m]
ผักขมจีน[n. exp.] (phak khom J) EN: Chinese spinach FR:
ผักโขมสวน[n. exp.] (phak khōm s) EN: Chineses spinach FR:
ผักปลัง[n.] (phakplang) EN: Ceylon spinach ; Basella alba FR: Basella alba
ปวยเล้ง[n.] (pūaylēng) EN: spinach FR:

spinach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spinat {m} [bot.] [cook.]spinach

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spinach
Back to top