ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spill out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spill out*, -spill out-

spill out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spill out (phrv.) ทำให้ล้นออก See also: ทำให้หกจาก
spill out (phrv.) เล่าเรื่อง See also: เล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kintner boy spill out all over the dock.ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี่ เเล้วดูปลานั่นถูกผ่า... เเล้วก็เห็นเจ้าหนูคินท์เนอร์ ร่วงตุ้บลงมาบนท่าเรือนี่
And a tide of anger and retribution will spill out into the night.และช่วงเวลาแห่งการโกรธแค้นและการตามล่าจะเกิดขึ้นในคืนนั้น
# Some overflow and spill out like waves ## Some overflow and spill out like waves #
So kids spill out of the motel toward the cars.เด็กล้นออกมาจากโรงแรม จนถึงที่จอดรถ
Will the violence continue to spill out onto the street?ตอนนี้ท้องถนน เต็มไปด้วยความรุนแรงงั้นเหรอ
# The chills that you spill out my back keep me fill #The chills that you spill out my back keep me fill
And so to this day, people keep pulling wishbones apart, hoping that magic will spill out of them.ทำให้ทุกวันนี้ ผู้คนต่างก็ยังพากันหักวิชโบน หวังเพียงว่าจะได้รับเวทมนต์บ้าง
Always running around, letting my son's seeds spill out.ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ของลูกชายฉัน หลุดออกมาหมด
The gutting causes the intestines to spill out.การคว้านท้องเป็นสาเหตุทำให้ไส้ไหลออกมา
So much so that one night after too many shots of Tequila, you called Laura and you let it all spill out.มากเสียจนคืนหนึ่งหลังจาก ที่คุณดื่มเตกิล่าไปหลายแก้ว คุณโทร.หาลอร่า และ คุณก็หลุดพุดออกมาหมด
The only way to relieve the pressure is to open the floodgates and let it spill out.ทางเดียวที่จะบรรเทาความกดดันนั้นได้ คือเปิดประตูระบายมันออกไป ปล่อยให้มันทะลักออกมา

spill out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท[v.] (thē) EN: pour out ; spill out FR: verser ; déverser
เทกระจาด[v.] (thēkrajāt) EN: overturn ; spill out all the contents of FR:
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spill out
Back to top