ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak up*, -speak up-

speak up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak up (phrv.) พูดเสียงดัง See also: คุยเสียงดัง Syn. answer up, speak out, talk up
speak up for (phrv.) พูดสนับสนุน
speak upon (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ Syn. speak on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับผิดแทน (v.) speak up for See also: defend someone, make excuses for Syn. รับแทน
รับแทน (v.) speak up for See also: defend someone, make excuses for Syn. รับผิดแทน
ออกรับ (v.) speak up for See also: defend someone, make excuses for Syn. รับแทน, รับผิดแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's see, speak up in Callahan's class.ขอคิดก่อน พยายามแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงของคัลลาแฮน
Why did you not speak up before?ทำไมแกถึงไม่บอกเราให้เร็วกว่านี้?
From now on, you shouldn't speak up for Dong Wook anymore.จากนี้ไป, เธอไม่ต้องพูดแทนดงอุค อีกแล้ว
Everybody's going to need to speak up Because I can't hear.โอเค ทุกคนต้องพูดดังๆ ผมไม่ได้ยิน
They'd be more inclined To speak up when the republic Tramples on their rights.พวกเขาอาจจะมีปากมีเสียงมากขึ้น เมื่อสาธารณรัฐเหยียบย่ำสิทธิของพวกเขาอยู่
Don't speak up for him, Justin. Not yet.- อย่าคุยกับเขานะ จัสติน มันยังไม่ถึงเวลา
Well, feel free to speak up if you know anything.ถ้านายรู้อะไรละก็ พูดได้ตามสบายเลยนะ
No one could speak up against you.ไม่มีใครพูดต่อต้านท่านได้
What if Serena tells Chuck, who, though up till now, quiet about our misbegotten make-out, decides to speak up in the face of this latest insult?ถ้าเซรีน่าบอกอะไรชัค ใคร คิดขึ้นจนถึงตอนนี้ เงียบไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราแกล้งจูบกัน
I didn't speak up in class, but I wanted to say that I'm 100% behind you.ฉันไม่ได้บอกเธอในห้องเรียน แต่ฉันอยากจะบอกเธอว่า ฉันเห็นด้วยกับเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลย
No. Speak up now, Aria, while you can.ยอมรับมา ตอนที่ยังมีโอกาส เอเรีย
Why didn't you speak up about Archer Petit?ทำไมคุณถึงไม่พูดถึงอาร์เชอร์ เปอร์ตีต์

speak up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกรับ[v.] (økrap) EN: speak up for ; defend someone by taking the blame FR:
พูดขึ้น[v. exp.] (phūt kheun) EN: speak up FR: s'exclamer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak up
Back to top