ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

songbook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *songbook*, -songbook-

songbook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
songbook (n.) หนังสือเพลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wheels, Porcelain, Other Gay, the Yuletide is upon us, and everyone knows that Cistmas is a time for forgiveness, so I have decided to forgive you for having no talent and ruining the American songbook one mash-up at a time.นายล้อ น้องลายคราม นายเกย์อีกคน พวกเราคือเทศกาลคริสต์มาส และทุกคนต่างรู้ดี คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาการให้อภัย
Ladies, the American songbook is chock-full of songs making light of men hitting women.เพื่อจะได้เลิกแก้ตัวให้เขา และทำเรื่องหย่า สาวๆ เพลงของอเมริกันเต็มไปด้วย
And every time I've insulted Will or tried to stop him in his crusade to ruin pop culture by wiping his woolly behind with the American songbook, he's always risen up and met me with kindness.และทุกครั้งที่ชั้น ดูถูกวิล หรือห้ามเค้า\ ในสงครามcrusade ที่จะทำลายวัฒนธรรมป๊อปผ่านเสียงร้อง
Elton John songbooks memorized, including every single Katy Perry hit, as well.Elton John ได้ทั้งหมด รวมถึงเพลงฮิตทุกเพลงของ Katy Perry เช่นกัน

songbook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唱歌集[しょうかしゅう, shoukashuu] (n) songbook; collection of songs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า songbook
Back to top