ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snot*, -snot-

snot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snot (n.) น้ำมูก
snottie (sl.) หยาบคาย See also: ไร้มารยาท
snotty (sl.) หยาบคาย See also: ไร้มารยาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำมูก (n.) snot See also: nasal discharge, nasal mucus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey! Tell him not to put snot on the glass.เฮ้ย บอกมันว่าอย่าเอาขี้มูก มาป้ายกระจกไง
So? I want to kick the snot out of this kid.นายไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายใคร
One day we were laughing about how much snot he could blow out his nose, then he wasn't there anymore.วันนึงเราหัวเราะกันเรื่อง พ่อจะน้ำมูลไหลได้มากแค่ไหน แล้วพ่อก็ตาย
The little snot nose-- i'd like to drop dead just to piss him off.พ่อขี้มูกโป่ง ฉันยอมตายเพื่อให้ได้แหย่คุณเล่น
And this snot bubble, it starts growing out of his nose.ขี้มูกก็เริ่มโป่งออกมาจากจมูก
Because no matter how much snot I had to wipe or barf I had to catch there was a bright shining light at the end of this mucousy tunnel.เพราะถึงฉันต้องเช็ดน้ำมูก หรือรองอ้วกมากแค่ไหน มันมีแสงสว่าง ที่ปลายอุโมงค์น้ำมูก
Do you want me to beat the snot out of him--?อยากให้ฉันไปจิกหัวตบไหม
Does that snot look familiar?นั่นมันดูเหมือน น้ำมูกว่ามั้ย?
You thought I'd be my usual blubbery mess of snot and tears, didn't you?นี่เธอคิดว่าฉันจะสกปรกเพราะ ร้องไห้ขี้มูกโป่งใช่ไหม
In her Sunday dress, all covered in snot and mud.ในชุดกระโปรงวันอาทิตย์ของเธอ ที่เต็มไปด้วยน้ำมูกกับโคลน
Because my singing voice is crystal-clear and you sort of sound like you've got a snot bubble stuck in the back of your throat?ใสเหมือนแก้วและเสียงเธอเหมือนกับ มีน้ำมูกติดอยู่หลังคอหอยเธอละสิ
Every time you come from the left, you knock the snot out of him. He can't see it.ทุกครั้งที่คุณมาจากทางซ้ายคุณทุก เคาะน้ำมูกออกมาจากเขา เขาไม่สามารถดูได้

snot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涕唾[tì tuò, ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, 涕唾] nasal mucus; snot
鼻屎[bí shǐ, ㄅㄧˊ ㄕˇ, 鼻屎] snot; nasal mucus

snot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はな, hana] (n) snivel; nasal mucus; snot
青っぱな;青っ洟[あおっぱな, aoppana] (n) (See 青洟) green snot (hanging from a child's nose, etc.)
青洟;青鼻(iK);青ばな[あおばな, aobana] (n) (See 青っぱな) green snot (hanging from a child's nose, etc.)
鼻汁[はなじる;はなしる;びじゅう, hanajiru ; hanashiru ; bijuu] (n) (liquid) nasal mucus; nasal discharge; pituita; snot
洟垂れ小僧[はなたれこぞう, hanatarekozou] (n) snot-nosed kid

snot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้มูก[n.] (khīmūk) EN: mucus ; nasal mucus ; snot FR: morve [f]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]

snot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Hungersnot {f} | Hungersnöte
Rotzfahne {f} [ugs.]snot rag [slang]
rotzig {adj} | rotziger | am rotzigstensnotty | snottier | snottiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snot
Back to top