ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sneak out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sneak out*, -sneak out-

sneak out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sneak out (phrv.) ย่องออกไปเงียบๆ See also: หลบออกไป Syn. slip away, slip off, slip out, sneak away
sneak out of (phrv.) ย่องออกไปเงียบๆ See also: หลบออกไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนีงาน (v.) sneak out (the work) See also: leave (work) Syn. โดดงาน, โดดร่ม
โดดงาน (v.) sneak out (the work) See also: leave (work) Syn. โดดร่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's sneak out of here now!พวกเราหลบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เถอะ
Don't you dare sneak out!อย่าย่องเงียบออกไปเชียวนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't thank you enough for helping me sneak out of detention.ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี ที่ช่วยหนีออกจากห้องทำโทษน่ะ
I wanted to sneak out of thereผมอยากบอกกับทุกคนมีเรื่อง ขอตัวก่อน
I mean... why did you sneak out to visit me after I moved away?I mean... why did you sneak out to visit me after I moved away?
For the laundry, there's no choice, but for Kyoko to sneak out quietly for the laundryกรณีนั้น ไม่มีทางเลือก ยกเว้นให้เคียวโกะ ออกไปซักผ้าอย่างเงียบๆ
When night falls, I'll sneak out again to continue treatment.ตอนกลางคืน, ข้าจะแอบออกมารักษาเขาอีก
Well, I've got a big Halloween party tonight, but how about I sneak out afterward?คืนนี้ผมมีงานปาร์ตี้ฮัลโลวีนที่เยี่ยมมาก แล้วถ้าเราแอบหนีกันไปหลังงานเลิกละ
Well, I've got a big Halloween party tonight, but how about I sneak out afterward?ฉันมีฮอลาวีน ปาร์ตี้คืนนี้ but how about I sneak out afterward?
Annie wants me to pretend to baby-sit Lindsey Wallace, then sneak out and dump her with me so she can go and see Paul.แอนนี่อยากให้ฉัน แกล้งทำเป็นดูแลลินเซย์ วอลเลซ เพื่อที่เธอจะได้แอบออกไปหาพอล
Let's just sneak out the door.เราแอบออกไปทางประตูก็ได้.
No, if I wanted to skip school, I'd check into homeroom, and then sneak out Miss Robert's window, but you've always stressed honesty, so I'm being honest.ไม่ใช่,ถ้าหนูจะหนี รร. หนูแค่เข้าเรียนในชั่วโมง homeroom, แล้วก็แอบออกทางหน้าต่างห้อง Miss Robert,
SO SHOULD I SNEAK OUT THE BACK?แล้วฉันต้องย่องออกไปด้านหลังไหม
I, uh, I heard your friend sneak out early this morning.ผมได้ยินเพื่อนของพ่อแอบออกไปตอนเช้านี้

sneak out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スネークアウト[, sune-kuauto] (n) sneak out
忍び出す[しのびだす, shinobidasu] (v5s) to sneak out; to creep out

sneak out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนีงาน[v. exp.] (nī ngān) EN: sneak out (the work) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sneak out
Back to top