ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smoothie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smoothie*, -smoothie-

smoothie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoothie (n.) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ) Syn. flatterer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'II enter the chicken smoothie in the high and Iow category.เอาเป็นว่า เราถือว่าน้ำไก่ปั่น เป็นทั้งไฮทั้งโลว์ล่ะกัน
"it began at dawn "when I tried making a smoothie out of beef bones,เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ ตอนฉันลองทำสมูธตี้จากกระดูกวัว
You just forced me to get you a smoothie so big that they named a planet after it.คุณบังคับให้ผมไปหา น้ำปั่นถ้วยโตนั่นมาให้ ชื่อเรียกของมันก็มีเป็นร้อยเป็นพัน
Well, this one has a smoothie bar.เอ่อ ที่นี่มันมี บาร์น้ำผลไม้ปั่นน่ะ
I know you said you weren't hungry, but I made a smoothie for you anyway just in case.ฉันรู้ว่าเธอบอกว่าเธอไม่หิว แต่ฉันทำสมูธตี้มาในเธอ เผื่อไว้ก่อน
You know that he was arrested for stealing a smoothie machine, right?ที่เขาเคยโดนจับ คดีขโมยที่ปั่นน้ำผลไม้
Hey, Commish, I'll get a fuckin' smoothie and be waitin' in the back of the Tahoe for you and Q.ครับ ผบ. ผมว่าจะถือเตาอบไปดักรอท่านกับคิวที่หลังรถ
The coffee machine was broken, so I got us a couple of smoothies.เครื่องขายกาแฟเสีย ฉันเลยซื้อสมูตตี้มาให้เราทั้งคู่
Nothing, nothing against smoothies, but I wouldn't mind having some real food sometime.ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร 332 00: 19: 29,780
Well, you've got your ice cream, cup or cone, milkshakes, smoothies and lemonade.งั้น ไอศครีมดีมั้ยคะ แบบถ้วยหรือโคน ,มิลค์เชค สมูทตี้หรือเลมอนเนต
Angelfish smoothie?ปลาผีเสื้อสมูทตี้มั้ย?
Come home, make her a smoothie.อะไรก็ตามที่เป็นผลไม้ฤดูกาล กลับมาบ้าน ทำน้ำผลไม้ปั่นให้เธอ

smoothie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, 冰沙] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino

smoothie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スムージー[, sumu-ji-] (n) smoothie

smoothie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำผลไม้ปั่น ; น้ำปั่น[n. exp.] (nām phonlam) EN: squeezed juice ; smoothie FR: jus pressé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smoothie
Back to top