ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sister-in-law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sister-in-law*, -sister-in-law-

sister-in-law ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sister-in-law (n.) พี่หรือน้องสะใภ้ See also: ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย, พี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พี่สะใภ้ (n.) sister-in-law See also: brother´s wife
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
You sister-in-law is a pristine baby. Then how long is your pregnancy already?มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้จักเธอ
That's how my sister-in-law died!นี้เป็นเหตุให้น้องสะใภ้ของข้าตายนะ!
Listen to me. She is the friend of your sister-in-law from Sydney.ฟังฉันนะ เธอเป็นเพื่อนพี่สะใภ้นาย จากซีดนี่
By the way, sister-in-law is very hot!เอ่อนี่, พี่สะใภ้โคตรฮ๊อตเลยว่ะ!
Take your sister-in-law and go to Dream World.พาพี่สะใภ้นายไปดรีมเวิร์ล
..both your sister-in-law as well as Angel....ทั้งอิชาและแองเจิ้ล
Money? All the money go to the actual company owner, Kim Tae-Bong sister-in-law bank account.เงินหรือ เงินทั้งหมดเข้าบัญชีเจ้าของบริษัทที่แท้จริง คือน้องสะใภ้ของคิมแทบอง
Ah, and our designs, let's leave them to Sister-in-law Yoon Jung Seon.ส่วนเรื่องงานดีไซน์ ก็ให้เป็นหน้าที่ของน้องสะใภ้ ยูน จองซอน ละกันนะครับ
Should I call her sister-in-law now?โทรหาน้องสะใภ้ของเธอตอนนี้เลยไหม
There was a time when you could've called her sister-in-law too.หรือบางทีนายอาจจะต้องเรียกเธอว่าพี่สะใภ้ก็ได้นะ
It just rolls off my tongue. Sister-in-law Won In.ฉันก็แค่พูดตามเธอ น้องสะใภ้วอนอิน

sister-in-law ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大嫂[dà sǎo, ㄉㄚˋ ㄙㄠˇ, 大嫂] eldest brother's wife; sister-in-law
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, 大姑] husband's older sister; sister-in-law
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, 大姨子] sister-in-law; wife's older sister
妯娌[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, 妯娌] sister-in-law
弟妇[dì fù, ㄉㄧˋ ㄈㄨˋ, 弟妇 / 弟婦] younger brother's wife; sister-in-law
弟媳[dì xí, ㄉㄧˋ ㄒㄧˊ, 弟媳] younger brother's wife; sister-in-law

sister-in-law ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law
小姑[こじゅうとめ;こじゅうと, kojuutome ; kojuuto] (n) sister-in-law
義妹[ぎまい(P);いもうと(ik), gimai (P); imouto (ik)] (n) (See 妹) sister-in-law (younger); stepsister; (P)
義姉[ぎし(P);あね(ik), gishi (P); ane (ik)] (n) (See 姉・あね) sister-in-law (elder); stepsister (elder); (P)
義理の姉[ぎりのあね, girinoane] (n) one's sister-in-law; stepsister (elder)

sister-in-law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้องสะใภ้[n. exp.] (nøng saphai) EN: younger sister-in-law FR: belle-soeur (cadette) [f]
พี่สะใภ้[n. exp.] (phī saphai) EN: older sister-in-law FR: belle-soeur (aînée) [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sister-in-law
Back to top