ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sibyl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sibyl*, -sibyl-

sibyl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sibyl (n.) แม่หมอพยากรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
sibyl(ซิบ'บิล) n. หญิงแม่มด,หญิงพยากรณ์สมัยโบราณ,แม่มด,หญิงดูดวง., See also: sibylic adj. sibyllic adj. sibylline adj., Syn. prophetess,
English-Thai: Nontri Dictionary
sibyl(n) หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you happen to see Balian, the son of Godfrey. Tell him that Sibylla come.ถ้าท่านบังเอิญพบแบเลี่ยน บุตรของก็อดฟรีย์.
The Princess Sibylla of Jerusalem! And her husband Guy de Lusignan.เจ้าหญิงซิเบียล่าแห่งเยรูซาเล็ม!
One for the world, and one which she wears in private. With you I'll be only Sibylla.หนึ่งสำหรับโลก, และอีกหนึ่งสำหรับที่ส่วนตัว.
Naitko sisareni Sibyllan, - kun hän vapautuu Guy de Lusignanista?เจ้าจะแต่งงานกับ ไซบีล่า เพื่อให้นางเป็นอิสระจาก กีย์ เดอ ลูซินได้ไหม?
Pelastaaksesi tämän kuningaskunnan... Onko se niin vaikeaa - naida Sibylla?แต่เพื่อการอยู่รอดของอาณาจักรนี้, มันยากนักหรือที่จะแต่งงานกับ ซิเบียล่า ?
Minä, Sibylla, Pyhä hengen siunaamana valitsen kuninkaaksi - Guy de Lusignan - miehen joka on puolisoni.ข้า ไซบีล่าโดยความเมตตาแห่งพระจิต ขอเลือกกษัตริย์ กีย์ เดอ ลูซิน,
The Heraklion king, Hyperion, has seized the Sibylline Monastery.กษัตริย์ เฮอราคลิออน แห่งไฮเปอร์เรี่ยน ยึดวิหาร ไซเบลไลน์ได้แล้ว
Have you ever met a Sibylline monk, traitor?รู้จักพระไซบีเรี่ยนนี้ไหม! เจ้าคนทรยศ
But the life of Sibyl. Of Laeta, the mother and her child, so many others.แต่ด้วยชีวิต sibyls Laetas ร่วมสมัย และลูก ๆ ของเธอและอื่น ๆ อีกมากมาย

sibyl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sibylle {f} (weissagende Frau im antiken Griechenland)sibyl
sibyllinisch; geheimnisvoll {adj}sibylline; mysterious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sibyl
Back to top