ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shutter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shutter*, -shutter-

shutter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shutter (n.) ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป Syn. blind, shade
shutter (n.) บานเกล็ดหน้าต่าง
shutter (vt.) ปิดด้วยบานเกล็ด
shutterbug (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. candid camera
English-Thai: HOPE Dictionary
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shutterชัตเตอร์, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  เป็นกลไกสำหรับเปิดปิดหน้ากล้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uwaga. [ Camera Shutter Clicks ]"โรงงานภาชนะเคลือบดอยท์ช"
That's right. ## [Pop] [Camera Shutter Clicking] Hey!ถูกต้องค่ะ ว่าไง มังก์
And after the "click" sound just press the shutter Try itหลังจาก เสียง "คลิก" แค่กดชัตเตอร์ / ลองดูสิ
Crank the shutter twice.เลื่อนชัตเตอร์ 2 ครั้ง
Shinjou Takehiko ~ ~ [I kept pressing the shutter so that I won't forget,] (wasurenai youni muchuu de shattaa kiru)Shinjou Takehiko [ฉันกดชัตเตอร์เพื่อที่ฉันจะไม่ได้ลืม] (wasurenai you ni muchuu de shattaa kiru)
Bree put her problem behind her. (Camera shutter clicks)ดิฉันชื่อบรี ฉันติดเหล้า บรีทิ้งปัญหาไว้ข้างหลัง
Welcome to Shutter Island.ยินดีต้อนรับสู่เกาะชัตเตอร์ ผมจะพาคุณไปแอชคลิฟฟ์
We tested patients, on Shutter Island.เราใช้ผู้ป่วย บนเกาะ Shutter Island
(camera shutter clicking) Kev, if you've got the shot, move on, man.เคฟ ถ้านายถ่ายเสร็จแล้ว ก็ถอยหน่อยสิ
(sobbing) (camera shutter clicking) You're moving too much. Please.คุณเคลื่อนไหวมากไป ขอร้องล่ะ
(camera shutter clicking) - I can't!ฉันทำไม่ได้ ฉันทำไม่ได้
Godspeed. Shutter just closed.ขอให้โชคดี บานเกล็ดเพิ่งปิด

shutter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快门[kuài mén, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ, 快门 / 快門] shutter
百叶窗[bǎi yè chuāng, ㄅㄞˇ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄤ, 百叶窗 / 百葉窗] shutter; blind
[chuāng, ㄔㄨㄤ, 窗] shutter; window

shutter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シートシャッター[, shi-toshatta-] (n) roller shutter (wasei
シャッター[, shatta-] (n) (1) (See シャッターチャンス) camera shutter; (2) shutter (door, window, etc.); (P)
シャッターを切る[シャッターをきる, shatta-wokiru] (exp,v5r) to release a shutter (camera); to click a shutter
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices)
フォーカルプレーンシャッター[, fo-karupure-nshatta-] (n) focal-plane shutter
プログラムシャッター[, puroguramushatta-] (n) programmed shutter
レンズシャッター[, renzushatta-] (n) lens shutter
写真愛好家[しゃしんあいこうか, shashin'aikouka] (n) shutter bug; photography enthusiast; keen (amateur) photographer
空写し[からうつし, karautsushi] (n) clicking the shutter of a camera without taking a picture (because no film is loaded, or in order to advance the film)
セルフタイマー[, serufutaima-] (n) self-timer; delayed-action (shutter release)
戸板[といた, toita] (n) wooden door (shutter) to carry things
戸袋[とぶくろ, tobukuro] (n) box (built-in) for containing shutters
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
[しとみ, shitomi] (n) latticed shutters (in traditional Japanese and Chinese architecture)
蔀戸[しとみど, shitomido] (n) (See 蔀) latticed shutters (in traditional Japanese and Chinese architecture)
鎧戸[よろいど, yoroido] (n) slatted shutter; louver door (window)
雨戸[あまど, amado] (n) sliding storm shutter; (P)

shutter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประตูเหล็กม้วน[n. exp.] (pratū lek m) EN: shutter FR: volet mécanique [m] ; volet métallique [m]

shutter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jalousette {f}Venetian shutter
Zeitenbereiche {pl} [photo.]shutter speed range

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shutter
Back to top