ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shangri-la

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shangri-la*, -shangri-la-

shangri-la ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Shangri-la (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ
Shangri-la (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shangri-La (Imaginary place)แชงกรีลา (สถานที่ในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're in Shangri-la and all I have is two shots.พวกเราได้มาอยู่ในแชงกริ-ลา แต่ฉันดันเหลือแค่เพียง 2 ช็อต
If the Emperor reaches Shangri-La and drinks from the Pool of Eternal Life, he will raise his army and no one will be safe.หากฮองเต้ไปถึงแชงกรีล่า ได้ดื่มน้ำจากบ่ออำมริตแล้ว พระองค์ก็จะปลุกชีพกองทัพซึ่งคิดว่าคงจะไม่ปลอดถัยแน่
Much as I'd like to stay this boyishly handsome forever, Shangri-La is a crock.ถึงฉันอยากจะดูดีไปอย่างนี้ตลอด\ แต่แชงกรีล่าเป็นแค่นิยาท
The Gateway to Shangri-La lies in a mountain pass high in the Himalayas.ประตูชัยเข้าแชงกรีล่า อยู่ในช่องเขา เหนือเทือกเขาหิมาลัย
We've got to take him to Shangri-La now!ต้องพาเขาไปที่แชงกรีล่าเดี๋ยวนี้. เพราะมันเป็นทางรอดเดียว
This gem, this Shangri-La graciously invites the Ethiopian refugees to enjoy safe lodging and cool ocean breezes on its sand-swept beaches.อัญมณีแห่งนี้ แชงกรีล่าแห่งนี้ ขอต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเอธิโอเปียทุกคน มาเพลิดเพลินกับความปลอดภัย และลมเย็นมหาสมุทร
You may know it as Shangri-la.นายอาจจะรู้จักมันในชื่อแชงกริ-ลา
I mean, look at this place. It's like shangri-la.ดูที่นี่สิ อย่างกับชางกรี ล่า
Along with St. Petersburg, Paris, Middle Earth, distant planets and Shangri-la.แล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปารีส ใจกลางโลก ดวงดาวที่ห่างไกล แม้กระทั่งสรวงสวรรค์
There are a lot of factions that would love to get their hands on the Eye of Shangri-La.มีหลายฝ่ายหวังเอื้อมมือคว้าดวงตาแห่งแชงกรีลา
Once the diamond is placed at the top, it will point the way to Shangri-La.เมื่อเพชรถูกนำวางบนยอด มันจะชี้ทางไปแชงกรีร่า
The Gateway of Shangri-La!ประตูชัยสู่แชงกรีล่า

shangri-la ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)

shangri-la ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャングリラ[, shangurira] (n) Shangri-la
桃源郷;桃源境(iK)[とうげんきょう, tougenkyou] (n) Arcady; Eden; Shangri-la
桃源[とうげん, tougen] (n) Shangri-La; paradise on earth

shangri-la ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงแรมแชงกรีลา[TM] (Rōngraēm Ch) EN: Shangri-La Hotel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shangri-la
Back to top