ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

semiautomatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *semiautomatic*, -semiautomatic-

semiautomatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
semiautomatic (adj.) กึ่งอัตโนมัติ See also: บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ
semiautomatic (n.) ปืนกึ่งอัตโนมัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
semiautomatic(เซมมิออโทแมท'ทิค) adj. กึ่งอัตโนมัติ, (ปืน) บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ n. ปืนกึ่งอัตโนมัติ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this button-down, Oxford-cloth psycho might just snap... ..and then stalk from office to office... ..with an Armalite AR10 carbine gas-powered semiautomatic weapon,... ..pumping round after round into colleagues and co-workers.แต่ผมไม่รู้จะทำไงนี่มาร์ล่า ขอร้องได้มั้ย? บรรยาย// เธอไม่ได้โทรหาไทเลอร์
Semiautomatic under each bed, and yours truly will be 30 seconds away, hearing everything.มีปืนซ่อนอยู่ใต้เตียง และอัศวินของคุณอยู่ห่างไปแค่ครึ่งนาที - จับตาดูทุกอย่างอยู่
A 17-round glock 9mm semiautomatic.A-17 Round glock 9มม. กึ่งอัตโนมัติ
Diplomats' daughters don't normally know how to field-strip a semiautomatic.ลูกสาวทูตโดยมาไม่ค่อยรู้ วิธีใช้ปืนภาคสนามหรอก

semiautomatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
半自動小銃[はんじどうしょうじゅう, hanjidoushoujuu] (n) semiautomatic (gun)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า semiautomatic
Back to top