ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scuba

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scuba*, -scuba-

scuba ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scuba (n.) เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำของนักประดาน้ำ See also: สคูบา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scuba divingการดำน้ำแบบสกูบา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ran a scuba clinic in Des Moines.เขาเปิดโรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์น่ะครับ
A scuba clinic in Des Moines?โรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์
And two, most people i know need scuba gear to breathe underwater.และสอง คนอื่นๆที่ฉันรู้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำทั้งนั้น
These are the same kind of tools that scuba diving class found.นี่เป็นเครื่องมือแบบเดียวกับที่ ชั้นเรียนดำน้ำเจอ
I'm a scuba diver.ก็ที่ๆไม่มี ฮูเคิ้ลแกรรี่กับสกอตคลูเคิ้ลไง. ใช่! แต่พอเรากลับไปโรงเรียนเราก็เจออีก
Hey, you know, once we get out of Panama, me and my dad and my uncle we're going to open up a scuba shop somewhere.นี่ คุณรู้ป่ะ ทันทีที่เราออกจากปานามา ผม พ่อ กะอา เราจะไปเปิดร้านดำน้ำกันสักแห่ง
They have scuba divers, so they just sweep.พวกเขาสามารถขังคุณ โดยไม่มีข้อหาได้ 28 วัน
Going into Somalia without a gun is like going scuba diving without an oxygen tank.เข้าไปในประเทศโซมาเลีย โดยไม่มีปืน เหมือนกับการลงไปดำน้ำลึก ปราศจากถังออกซิเจน
Uh, we could Bbob for apples, maybe finish off with some scuba diving.เราอาจเล่นเกมส์ คาบลูกแอบเปิ้ลกลางน้ำ จบท้ายด้วยการดำน้ำลึก
Like this one woman runs marathons, and another one scuba dives.ผู้หญิงคนนึงวิ่งมาราธอน อีกคนดำน้ำ
This sweater, this is called slim cut, but it feels like a scuba suit.นี่เป็นสเว็ตเตอร์ที่เรียกว่า สลิม คัท แต่มันเหมือนชุดดำน้ำเลย
You're lucky I need my scuba certification. Okay, okay. I'm the one living in your vents.คุณโชคดีที่ผมต้องการ ประกาศนียบัตรประดาน้ำ ผมคือคนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ

scuba ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 密闭式循环再呼吸水肺系统 / 密閉式循環再呼吸水肺系統] closed-circuit rebreather scuba (diving)
水肺[shuǐ fèi, ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ, 水肺] SCUBA (diving)

scuba ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
スキューバダイビング[, sukyu-badaibingu] (n) scuba diving
スクーバダイバー;スクーバ・ダイバー[, suku-badaiba-; suku-ba . daiba-] (n) scuba diver
スクーバダイビング[, suku-badaibingu] (n) scuba diving
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
バックフロートタイプ[, bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving)
スキューバ(P);スクーバ[, sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P)
タンクブリージング[, tankuburi-jingu] (n) (scuba) tank breathing

scuba ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดำน้ำลึก[n. exp.] (kān damnām ) EN: scuba diving FR: plongée avec masque et bouteille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scuba
Back to top