ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scooter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scooter*, -scooter-

scooter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scooter (n.) รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
scooter (n.) รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์ Syn. motor scooter
English-Thai: HOPE Dictionary
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Getting my scooter repairedผมเอามอเตอร์ไซต์มาซ่อมน่ะ
Barry has stuck to his scooter ever since.แบรี่ก็ติดแหง็กกับสกู๊ตเตอร์เขาตั้งแต่นั้น
Barry had challenged matt to a scooter race in which they would sprint down one aisle and up the next.แบรี่ท้าแม็ทแข่งสกู๊ตเตอร์ ซึ่ีงพวกเขาจะแข่ง ไปตามช่องทีละช่อง
IF I BROKE MY NECK ON THAT SCOOTER NOW.แม่คงไม่ว่าอะไรถ้าตอนนี้ผมคอหักอยู่บนรถสกู๊ตเตอร์
The scooter parked outside, you have to pay for the damage.ถ้าเธอไม่ใช่เป็นเด็กผู้หญิง แล้วเป็นอะไรล่ะ? เด็กผู้ชายงั้นหรือ ? ไม่ใช่นะ
I didn't see you at the scooter parking place today...วันนี้ไม่ยักเห็นเธอที่ลานจอดรถแฮะ
Fine. Paint green flames on your little scooter with her.ดี งั้นเชิญไปทาสีเขียวเพลิง บนสกูตเตอร์กับเธอ
I'm so not getting a scooter for my daughter.ผมไม่ซื้อสกู๊ตเตอร์ให้ลูกสาวแน่ๆ
But playing pretend with you was one of the best parts of my childhood, and it means more to me than a shiny new scooter ever could.แต่การเล่นแสร้งทำกับพ่อ มันเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตวัยเด็กของหนู and it means more to me than a shiny new scooter ever could.
But there's nothing in that deal that prohibits me from buying myself a scooter and maybe letting you borrow it from time to time.But there's nothing in that deal that prohibits me from buying myself a scooter and maybe letting you borrow it from time to time.
# A scooter for Jimmy #A scooter for Jimmy.
I parked my scooter down the block.ฉันจอดสกูตเตอร์ถัดไปบล็อกนึง

scooter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, 助动车 / 助動車] scooter (gas powered)
伟士牌[Wěi shì pái, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ, 伟士牌 / 偉士牌] Vespa (scooter)
伟士牌机车[Wěi shì pái jī chē, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, 伟士牌机车 / 偉士牌機車] Vespa (scooter)
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, 机车 / 機車] locomotive; train engine car; scooter
踏板车[tà bǎn chē, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ ㄔㄜ, 踏板车 / 踏板車] scooter

scooter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei
水中スクーター[すいちゅうスクーター, suichuu suku-ta-] (n) diver propulsion vehicle; DPV; underwater scooter
スクーター[, suku-ta-] (n) scooter; (P)
ニケツ[, niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc.
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive

scooter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สกู๊ตเตอร์ [n.] (sakuttoē) EN: scooter FR:

scooter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motorrollerreifen {m}motor scooter tyre
Augenfleck-Mandarinfisch {m} (Synchiropus ocellatus) [zool.]scooter blenny
Rollerreifen {m}scooter tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scooter
Back to top