ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

schoolchild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *schoolchild*, -schoolchild-

schoolchild ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
schoolchild (n.) เด็กนักเรียน Syn. schoolkid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He earns his living by selling heroin to schoolchildren.เขายังชีพด้วยการค้าเฮโรอีน ให้เด็กนักเรียน
What a relief it will be to millions of schoolchildren to know you survived.เด็กนักเรียนนับล้านคนคงจะโล่งใจ ที่รู้ว่าเธอรอดชีวิต
Earlier today, schoolchildren at the Boston aquarium were stunned when an unidentified man suddenly appeared in the seal tank.วันนี้ กลุ่มเด็กนักเรียนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในบอสตัน ต่างตกตะลึงเมื่อชายนิรนาม จู่ๆก็ปรากฏขึ้นกายขึ้นในแท็งแมวน้ำ

schoolchild ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 小学生 / 小學生] primary school student; schoolchild

schoolchild ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠食児童[けっしょくじどう, kesshokujidou] (n) schoolchild without lunch
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
学童保育[がくどうほいく, gakudouhoiku] (n) care of schoolchildren outside of school time
硯洗い[すずりあらい, suzuriarai] (n) (obsc) (See 七夕) event where schoolchildren wash their inkstones, brushes and desks the night before Tanabata to pray for success in their studies
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า schoolchild
Back to top