ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satsuma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satsuma*, -satsuma-

satsuma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satsuma (n.) ผลส้มลูกเล็กของญี่ปุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems Satsuma has suggested they talk about the country.ดูเหมือนสัทสุมะจะบอกให้พูดคุยเรื่องบ้านเมือง
Could it be that the 'yams' are the Choshu and the Satsuma fiefs?อาจจะหมายถึง... คำว่ามันเทศ คงหมายถึงซัทสึมะ
"Men from Choshu and Satsuma are coming..."คนจากพันธมิตรสัทสุมะกำลังมา
When putting' yer faith in Satsuma and Choshu, it's best with live bullets, ain't it?เมื่อเชื่อในฝ่ายสัทสุมะและโชชูก็คงดีที่สุดที่ส่งกระสุนไป ไม่ใช่เหรอ ?
In dat case, Satsuma and Choshu's armies will brand the Shogunate as rebels 'n Tosa'll be charged as enemies of da court and der'll be war...เพราะแบบนั้น,ทหารของซัทสึมะกับโจชู... Anata ni aitakute moichido aitakute จนกว่าฉันจะได้พบ,และเจอเธออีกสักครั้ง
Satsuma 'n Choshu'll get their Imperial Sanction ta overthrow da Shogunate anyways.ซัทสึมะกับโจชูได้รับพระราชาณุญาติเพื่อให้ล้มล้างโชกุน
Yoshinobu-san is conversing with Satsuma, Tosa, Echizen and the influential lords of Uwajima's four fief's.ท่านโชกุนสนทนากับ สัทสุมะ โทสะ เอซิเซน ต่างเป็นตระกุลใหญ่
Satsuma's objective, while talking before the Emperor about punishing Choshu is to encourage Choshu to equip itself for the overthrow the Shogunate.เป้าหมายของซัทสึมะที่ได้พูดไว้ก่อนที่องค์จักรพรรดิ์จะสั่งฆ่าโขขู คือการผลักดันโชชูให้ตนเองได้มีโอกาสโค่นล้มท่านโชกุน
A yam is also called a "satsuma," after all.มันเทศเรียกได้อีกอย่างว่า \"ซัทสึมะ\" เจ้าค่ะ
In that case, that poem is not that bugs will come forth from the yam (satsuma) to "eat" Edo.ถ้างั้น กลอน ไม่ได้แปลว่าแมลงจะมาจากแยม ( สัมสุมะ) เพื่อกินเอโดะ
"Tosa, Choshu, Satsuma" "...but whether dis country kin be reorganized without battles..."ว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศนี้จะได้จัดระบบใหม่โดยไม่มีการสู้รบได้,ข้าคิดไม่ออกเลยจริงๆ โทคุกาวะ เอจิเซ็น โทคุกาวะ เอจิเซ็น โทสะ โจชู ซัทสึมะ

satsuma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨摩[Sà mó, ㄙㄚˋ ㄇㄛˊ, 萨摩 / 薩摩] Satsuma district of Kagoshima prefecture in Kyushu, Japan

satsuma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
温州ミカン;温州蜜柑[うんしゅうみかん(温州蜜柑);うんしゅうミカン(温州ミカン);ウンシュウミカン, unshuumikan ( on shuu mikan ); unshuu mikan ( on shuu mikan ); unshuumikan] (n) satsuma mandarin (Citrus unshiu)
薩摩[さつま, satsuma] (n) (1) Satsuma (ancient province located in present-day Kagoshima prefecture); (2) (abbr) (See 薩摩芋・さつまいも) sweet potato (Ipomoea batatas)
薩摩スティック[さつまスティック;サツマスティック, satsuma suteikku ; satsumasuteikku] (n) (uk) (See 薩摩芋) sweet potato fries
薩長[さっちょう, sacchou] (n) Satsuma and Choshu
蜜柑[みかん(P);ミカン, mikan (P); mikan] (n) (uk) mandarin orange (esp. the satsuma mandarin, Citrus unshiu); (P)
ごわす;ごわんす[, gowasu ; gowansu] (aux-v) (Satsuma) to be
挨拶まわり;あいさつ回り;挨拶回り[あいさつまわり, aisatsumawari] (n) New Year courtesy calls
甘薯;甘藷[かんしょ;さつまいも, kansho ; satsumaimo] (n) sweet potato
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
薩摩芋(P);さつま芋[さつまいも, satsumaimo] (n) sweet potato (Ipomoea batatas); (P)
薩英戦争[さつえいせんそう, satsueisensou] (n) Anglo-Satsuma War (1863)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satsuma
Back to top