ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pyromania

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pyromania*, -pyromania-

pyromania ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pyromania (n.) โรคจิตชอบลอบวางเพลิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pyromaniaโรคชอบจุดไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, give the poor guy some closure as to why Amanda Clarke added criminal pyromania to her already impressive list of felonies.ฉันหมายความว่า ให้ชายที่น่าสงสารได้รู้ โดยปิดบังบางส่วนไว้ ในเรื่องสาเหตุที่อแมนด้า คลากทำไป เพิ่มความผิดไปว่าเป็นโรคชอบวางเพลิง จะฟังดูน่าประทับใจ มีรายชื่อการกระทำผิด
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง
"have you recently dated a homicidal pyromaniac?""คุณเคยได้ออกเดท/Nกับพวกนักวางเพลิงลอบสังหารเร็ว ๆ นี้ไหม"
Just pyromania, come onเพียง pyromania มาเมื่อ
Peter, my pyromaniac friend.ปีเตอร์... เพื่อนผู้คลั่งไฟของผม

pyromania ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pyromane {m}pyromaniac
Pyromanie {f}pyromania

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pyromania
Back to top