ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preferably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preferably*, -preferably-

preferably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preferably (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Syn. first, by preference, by choice, in preference
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shall find someone suitable, preferably an Englishman.เราจะหาคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งอังกฤษ
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
Mrs. Sage is arriving with the children, preferably after Mr. Sage's girlfriend departs.Mrs. Saae is arrivina with the children... ...preferably after Mr. Saae's airlfriend departs.
You relax. Preferably elsewhere. I want to speak to my granddaughterคุณสิอย่าเครียด ออกไป ไป๊ ฉันจะคุยกะหลานฉัน
"On his 21st birthday... every prince must host a ball to find a damsel... preferably blonde, who is either imprisoned... cursed or distressed."เจ้าชายทุกคน ต้องจัดงานปาร์ตี้ เพื่อตามหาสาวพรมจรรย์ โดยเฉพาะสาวผมบลอนด์ที่ถูกคุมขัง ถูกสาบหรือตกทุกข์ได้ยาก"
Surgeries, baby. Preferably cardio.ผ่าตัด,เด็กๆ.โดยเฉพาะ คาดิโอ
$4.5 million in unmarked bills, preferably small denominations.4.5ล้านไม่มีตำหนิที่เงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเงินน้อยๆอย่างนี้
Therefore, you must wait in the hall preferably at the end.เพราะฉะนั้น คุณต้องรอที่โถง จนกว่างานจะเสร็จ
I need to be with people-- preferably live people-- but whatever.ฉันอยากอยู่กับผู้คน อยากให้เป็นคนเป็นมากกว่า แต่เอาเถอะ
Okay, boys, thanks for your hard work, but maybe it's time to go home and take a shower... preferably a cold one.โอเคหนุ่มๆ ขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับงานหนัก แต่อาจจะถึงเวลาที่พวกเธอควรกลับบ้าน ไปอาบน้ำได้แล้วนะ น้ำเย็นก็จะดี
On tall white men over 50, preferably with blue eyes.จากชายผิวขาว สูง อายุเกิน 50 แล้วก็ มีตาสีน้ำเงิน
And preferably when you're married.และโดยเฉเพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราจะแต่งงานด้วย

preferably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìn, ˋ, 憖] injured; moreover; preferably
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, 宁可 / 寧可] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils

preferably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P)
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preferably
Back to top