ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pork*, -pork-

pork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pork (n.) เนื้อหมู
porker (n.) หมู (โดยเฉพาะลูกหมูที่ถูกขุนเพื่อเป็นอาหาร)
porkling (n.) ลูกหมู
porkpie hat (n.) หมวกผู้ชายปีกกลมแบน
porky (adj.) เกี่ยวกับหมู
porky (adj.) อ้วน See also: เหมือนหมู
porky pies (sl.) โกหก
English-Thai: HOPE Dictionary
pork(พอร์ค,โพร์ค) n. เนื้อหมู, See also: porkish adj.
porkling(พอร์ค'ลิง,โพร์ค'ลิง) n. ลูกหมู
porky(พอร์ค'คี,โพร์ค'คี) adj. เหมือนหมู,เกี่ยวกับหมู,อ้วน
English-Thai: Nontri Dictionary
pork(n) เนื้อหมู,เนื้อสุกร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pork barrelเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porkเนื้อสุกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวหมูแดง (n.) serving of rice with roasted pork on top
ฉู่ฉี่ (n.) a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
ปลาแนม (n.) kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin
เขียงหมู (n.) fresh pork market See also: pork butcher´s
เขียงหมู (n.) fresh pork market See also: pork butcher´s
เขียงหมู (n.) fresh pork market See also: pork butcher´s
ไข่เจียวหมูสับ (n.) pork omelette
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork
แหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork Syn. หมูแหนม
หมูตั้ง (n.) pressed pork
หมูบด (n.) minced pork
หมูย่าง (n.) roasted pork
หมูสับ (n.) minced pork Syn. หมูบด
หมูสามชั้น (n.) streaky pork
หมูหยอง (n.) dried shredded pork
หมูแดง (n.) roasted red pork
หมูแนม (n.) minced and pounded roasted pork
หมูแผ่น (n.) sliced sheets of dried and crispy pork
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good.ใช่ แต่เบคอนรสชาติดี หมูสับรสชาติดี
Oh, I want me a pork chop. Oh, yes!โอ้ฉันต้องการให้ฉันหมูสับ โอ้ใช่!
Don't be silly. I got pork roast for dinner.อย่าโง่ ผมได้รับการย่างหมูสำหรับอาหารค่ำ
Would it kill you to shell out for a pork roast or a little prime rib?มันจะถึงกับตายมั้ยถ้าจะเปลี่ยนเป็น รสหมูย่างหรือซี่โครงน่ะ?
Old Shang's steaming like a fresh pork bun.หม้อไอน้ำ ของชางน่าจะเป็นที่ต้มหมูสดได้
And now for our one-day specials 300 grams of pork for just 198 Yen!และสำหรับสินค้าราคาพิเศษในวันนี้ เนื้อหมู 300 กรัม ราคาแค่ 198 เยนครับ!
No is that what you wanted, Honey? But I do have some pork rinds.เปล่าจ๊ะ ลูกอยากจะกินเหรอ\ แต่แม่เอาแคปหมูมาให้นะ
Giving you a pig just means he wants to pork you!เขาให้หมูเธอ เขาก็ได้ลาจากเธอ
Don't mess with me, pork chop.อย่ามายุ่งกับชั้น, ไอ่หมูตอน
Eating hot fried pork and vomiting is really painful.กินหมูทอดร้อนๆ และอาเจียน มันช่างเจ็บปวดจริงๆ
But if it's lunch we're talking, I'm gonna eat a fat pork sandwich,แต่ถ้าเป็นมื้อเที่ยงละก็ ฉันชอบกินแซนด์วิชหมู
I'll buy you lunch after. Pork sandwich, right?แล้วผมจะเลี้ยงมื้อเที่ยง แซนด์วิชหมู ใช่มั้ย

pork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒu, ㄓㄡˇ, 肘] elbow; pork shoulder
排骨[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, 排骨] pork chop; pork cutlet; spare ribs
猪排[zhū pái, ㄓㄨ ㄆㄞˊ, 猪排 / 豬排] pork ribs; pork chop
叉烧包[chā shāo bāo, ㄔㄚ ㄕㄠ ㄅㄠ, 叉烧包 / 叉燒包] roast pork bun; cha siu baau
肉丝[ròu sī, ㄖㄡˋ ㄙ, 肉丝 / 肉絲] shredded meat; shredded pork (on menus)
大蒜炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 大蒜炒肉片] stir-fried pork with garlic
腌猪肉[yān zhū ròu, ㄧㄢ ㄓㄨ ㄖㄡˋ, 腌猪肉 / 醃豬肉] bacon; cured pork
白肉[bái ròu, ㄅㄞˊ ㄖㄡˋ, 白肉] plain boiled pork
猪肉[zhū ròu, ㄓㄨ ㄖㄡˋ, 猪肉 / 豬肉] pork
腌肉[yān ròu, ㄧㄢ ㄖㄡˋ, 腌肉 / 醃肉] salt pork; bacon; marinaded meat; cured meat
宫爆肉丁[gōng bào ròu dīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄖㄡˋ ㄉㄧㄥ, 宫爆肉丁 / 宮爆肉丁] stir-fried diced pork
五花肉[wǔ huā ròu, ˇ ㄏㄨㄚ ㄖㄡˋ, 五花肉] streaky pork
咕咾肉[gū lǎo ròu, ㄍㄨ ㄌㄠˇ ㄖㄡˋ, 咕咾肉] sweet and sour meat (pork)
回锅肉[huí guō ròu, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄛ ㄖㄡˋ, 回锅肉 / 回鍋肉] twice cooked pork

pork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
カツ丼[カツどん, katsu don] (n) breaded pork on rice
ジャージャー麺;炸醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi
ポーク[, po-ku] (n) pork
ポークカツ[, po-kukatsu] (n) (abbr) pork cutlet
ポークカツレツ[, po-kukatsuretsu] (n) pork cutlet
ロース[, ro-su] (n) (abbr) (See ロースト) roast; roasting meat; sirloin; pork loin; (P)
串カツ[くしカツ, kushi katsu] (n) (uk) fried pork and negi on skewers
叉焼[チャーシュー, cha-shu-] (n) (uk) roasted pork fillet (often used in ramen) (chi
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish)
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics
フェジョアーダ;フェジョアダ[, fejoa-da ; fejoada] (n) feijoada (Portuguese stew of beans with beef, pork, etc.)
三枚肉[さんまいにく, sanmainiku] (n) (See 肋肉・ばらにく) boned rib (esp. of pork)
肋肉;バラ肉;ばら肉[ばらにく(肋肉;ばら肉);バラにく(バラ肉), baraniku ( roku niku ; bara niku ); bara niku ( bara niku )] (n) boned rib (esp. of pork)

pork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง[xp] (bamī kīo mū) EN: egg noodle with wonton and red BBQ pork FR:
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mūdaēn) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup ; wheat noodles with Chinese red pork FR:
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce ; fish curry FR: poisson frit pimenté [m]
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves FR:
หัวใจหมู[n. exp.] (hūajai mū) EN: pork heart FR: coeur de porc [m]
หัวหมู[n. exp.] (hūa mū) EN: pork head FR: tête de porc [f]
แกงฟักใส่หมูสับ[n. exp.] (kaēng fak s) EN: bottle gourd with minced pork curry FR:
แกงจืดหมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt m) EN: mild soup with vegetables and minced pork FR:
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
แกงกะหรี่หมู[n. exp.] (kaēng karī ) EN: pork curry ; Indian pork curry FR:
แกงมัสมั่นหมู[xp] (kaēng matsa) EN: pork massaman curry ; Muslim-style curry with pork and potatoes FR:
แกงหมูชะมวง[n. exp.] (kaēng mū ch) EN: pork stew with chamuang leaves FR:
แกงป่าหมู[n. exp.] (kaēngpā mū) EN: jungle curry with pork FR:
แกงเผ็ดหมู[n. exp.] (kaēngphet m) EN: red curry with pork ; hot Thai curry with pork FR:
เกาเหลาเลือดหมู[n. exp.] (kaolao leūa) EN: pork blood clear soup FR:
กะเพราหมู[n. exp.] (kaphrao mū) EN: pork with basil leaves FR:
แคบหมู[n.] (khaēpmū) EN: pork cracklings ; fried pork skin FR: couenne de porc rissolée [f]
ไข่เจียวหมูสับ[n. exp.] (khaijīo mū ) EN: pork omelette FR:
ขาหมู[n. exp.] (khā mū) EN: knuckle of pork FR: jarret de porc [m]
คะน้าหมูชิ้น[n. exp.] (khanā mū ch) EN: pork with Chinese broccoli FR:
คะน้าหมูกรอบ[n. exp.] (khanā mū kr) EN: fried crispy pork with Chinese broccoli FR:
ขนมปังหน้าหมู[n.] (khanompang-) EN: deep fried bread with pork topping FR:
ข้าวแกงเขียวหวานหมู[n. exp.] (khāokaēng k) EN: pork in green curry with rice FR:
ข้าวกะเพราหมู[xp] (khāo kaphra) EN: stir-fried pork and basil with rice FR:
ข้าวขาหมู[n. exp.] (khāo khā mū) EN: stewed pork knuckles with rice ; rice with stewed pork shanks FR: jarret de porc accompagné de riz [m]
ข้าวหมูแดง[xp] (khāo mūdaēn) EN: rice with red pork on top ; red roast pork on rice ; red pork with rice FR:
ข้าวหมูกระเทียมพริกไทย [n. exp.] (khāo mū kra) EN: garlic and pepper pork with rice FR:
ข้าวหมูกรอบ[n. exp.] (khāo mū krø) EN: crispy pork with rice FR:
ข้าวหมูทอด[n. exp.] (khāo mū thø) EN: rice and fried pork FR:
ข้าวหน้าหมูซีอิ๊ว[n. exp.] (khāo nā mū ) EN: pork rice bowl FR:
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง[xp] (khāonīo mū ) EN: pork barbecue and sticky rice FR:
ข้าวพะแนงหมู[n. exp.] (khāo phanaē) EN: pork in red curry with rice FR:
ข้าวผัดกะเพราขี้เมาหมู[xp] (khāophat ka) EN: stir fried pork with basil leaf and rice FR:
ข้าวผัดหมู[n. exp.] (khāophat mū) EN: fried rice with pork ; pork fried rice FR: riz sauté au porc [m]
ข้าวผัดหมูใส่ไข่[xp] (khāophat mū) EN: fried rice with pork and egg FR:
ข้าวผัดแหนม[n. exp.] (khāophat na) EN: fried rice with fermented pork FR:
ข้าวผัดพริกแกงหมู[n. exp.] (khāophat ph) EN: spicy fried rice with pork FR:
หมูกรอบ[n. exp.] (khāophat ph) EN: spicy fried rice with crispy pork FR:
ข้าวตังหน้าตั้ง[n. exp.] (khāotang nā) EN: crispy rice cake ; rice crackers with pork and shrimp dip FR:
ข้าวต้มหมู[n. exp.] (khāotom mū) EN: pork porridge ; boiled rice with pork FR: riz bouilli au porc [m]

pork ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchspeck {m}belly of pork
Eisbein {n} [cook.]knuckle of pork
Rippchen {pl} [cook.]spareribs; ribs of pork
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork
Schweinebraten {m} [cook.]roast pork
Mastschwein {n}porker
Schweineschnitzel {n} [cook.]pork fillet
fett; fettig {adj} | fetter; fettiger | am fettesten; am fettigstenporky | porkier | porkiest
Emporkömmling {m} | Emporkömmlinge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pork
Back to top