ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poppy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poppy*, -poppy-

poppy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poppy (n.) ต้นป๊อบปี้ See also: ดอกป๊อบปี้
poppy (n.) ป๊อบปี้
poppy (n.) สีแดงส้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
poppy(พอพ'พี) n. ฝิ่นต้น,ต้นฝิ่น
poppycockn. ความเหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ, See also: poppycockish,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
poppy(n) ดอกฝิ่น,ดอกป๊อปปี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who put Serena and that Poppy person in the front row?ใครกันเอายัยเซรีน่ากับ Poppy ไปอยู่แถวหน้าสุดหนะ
Jenny had the inspired idea putting Serena and Poppy Lifton and their friends in the front row.เจนนี่มีแรงบันดาลใจที่จะให้เซรีน่า กับ Poppy และพวกเพื่อนๆของเธอนั่งแถวหน้าสุด
But I already told you Poppy and her crowd never miss Marc Jacobs' show.แต่หนูบอกแม่แล้วนี่คะว่า Poppy กับเพื่อนของเค้าหนะ ไม่มีทางพลาดงานของ Marc Jacpb หรอกค่ะแม่
Hey, mom, Poppy told me that you called her assistant to make arrangements for the two of us to go to Eleanor's show together.แม่คะ Poppy บอกหนูว่าแม่โทรหาผู้ช่วยของเธอ ให้จัดการพาเราสองคนไปงานของเอลานอร์ด้วยกันหรอคะ
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ?
She's in the front row with Poppy Lifton.เธอต้องนั้งแถวหน้าสุดกับ Poppy Lifton
With the Poppy Liftons of the world,กับแม่ poppy liftons
Can you look at Poppy too?คุณช่วยดูป็อปปี้ด้วยได้มั้ย
[ Mrs. Murdo ] You and Poppy have to share, but I think the bed's big enough.เธอกับป็อปปี้ต้องแบ่งกัน ฉันคิดว่าเตียงมันใหญ่พอ
Once I heard Poppy Lifton was coming to your party, I canceled mine.เธอมาทำอะไรที่นี่ ? พอฉันได้ยินว่า popy lifton จะมางานของเธอ
You and poppy dancing on tabletops in barcelona,เธอกับ PoPpy เต้นรำบนโต๊ะที่ บาเซโลน่า
More like me and poppy and her boyfriend gabriel on the coast.รู้สึกว่า ฉัน ป๊อปปี้ และแฟนของเธอ กาเบเรียล ยังสวมเสื้อผ้าอยู่นะ

poppy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婴粟籽[yīng sū zǐ, ㄙㄨ ㄗˇ, 婴粟籽] poppy seed
罂粟种子[yīng sù zhǒng zi, ㄙㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, 罂粟种子 / 罌粟種子] poppy seed
罂粟[yīng sù, ㄙㄨˋ, 罂粟 / 罌粟] poppy

poppy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy
ポピー;ポッピー[, popi-; poppi-] (n) poppy
ポピーシード[, popi-shi-do] (n) poppy seed
山吹草[やまぶきそう, yamabukisou] (n) yamabukisou (chelidonium japonicum); type of perennial poppy
芥子;罌粟[けし, keshi] (n) poppy
芥子粒;ケシ粒;けし粒;罌粟粒[けしつぶ(芥子粒;けし粒;罌粟粒);ケシつぶ(ケシ粒), keshitsubu ( karashi tsubu ; keshi tsubu ; ou awa tsubu ); keshi tsubu ( keshi tsub] (n) (1) poppy seed; (adj-f) (2) pinhead-like; small as ants
花菱草[はなびしそう, hanabishisou] (n) California poppy
薊芥子[あざみげし;アザミゲシ, azamigeshi ; azamigeshi] (n) (uk) Mexican prickly poppy (Argemone mexicana)
雛罌粟;雛芥子[ひなげし;ヒナゲシ, hinageshi ; hinageshi] (n) (uk) (See コクリコ) red poppy (Papaver rhoeas); common poppy; coquelicot
虞美人草[ぐびじんそう, gubijinsou] (n) field poppy; Papaver rhoeas

poppy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกฝิ่น[n. exp.] (døk fin) EN: poppy ; opium poppy FR: pavot [m] ; coquelicot [m]
ดอกป๊อปปี้[n. exp.] (døk pǿppī) EN: poppy flower FR: fleur de coquelicot [f]
ฝิ่น[n.] (fin) EN: opium ; opium poppy FR: opium [m]
ต้นฝิ่น[n. exp.] (ton fin) EN: opium poppy FR: pavot [m] ; plant de pavot [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poppy
Back to top