ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ponytail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ponytail*, -ponytail-

ponytail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ponytail (n.) ผมทรงหางม้าของเด็กผู้หญิง Syn. pony tail
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't wear a tank top two days in a row, and you can only wear your hair in a ponytail once a week.เธอจะใส่สายเดี่ยวได้แค่อาทิตย์ละ 2 วัน แล้วเธอก็จะรวบผมได้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น
I need ponytail like mike in my next movie.ผมต้องการผู้หญิงไว้ผมทรงหางม้าเหมือนไมค์ ในหนังเรื่องหน้าของผม
Abby, a ponytail implies that you are either operating heavy machinery or emptying the litter box.แอบบี้ ทรงหางม้าบ่งบอกว่าคุณ คือเครื่องจักรเดินได้.. ...หรือกล่องขยะกลวงๆ
Well, maybe if I had a ponytail and stretch pants you wouldn't be giving me crap.ถ้าฉันรวบหางม้า ใส่กางเกงยืด คุณอาจไม่บ่นฉันนัก
You figure you shake that cute, little, blond ponytail and cry,เธอคงคิดว่า, แค่แกว่งผมหางม้าบลอนด์น่ารักนั่นไปมา และโอดครวญ
Wherever Stefan goes, the blond ponytail tends to follow.ถ้าสเตฟานไป แม่ผมม้าสีทองก็จะต้องตามเค้าไปด้วย
Your sister's dating Ponytail Derek, isn't she?พี่สาวนายกำลังเดทไอ้หางม้าเดเร็กนั่นใช่มั้ย?
Would you leave Ponytail Derek alone?อย่าพูดถึงไอ้หางม้าเดเร็กได้มั้ย?
I heard it on Ponytail Derek's mix tape.ฟังจากเทปที่ไอ้หางม้าเดเร็กอัดให้พี่สาวฉัน
Charlie, this is Ponytail Derek.ชาร์ลี นี่คือไอ้หางม้าเดเร็กนะ
Caroline Forbes told me that my ponytail lacked juj.แคโรไลน์ ฟอร์บส บอกฉันว่า ผมหางม้าของฉันดูตลกซะไม่มี
I hate these 40-year-old jack-holes wearing ponytails.ไอ้หนวดที่ไว้ผมหางม้านั่นน่ะ

ponytail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポニーテール[, poni-te-ru] (n) ponytail; (P)
下げ髪[さげがみ, sagegami] (n) pigtail; ponytail; hair (hanging down the back)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ponytail
Back to top