ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playhouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playhouse*, -playhouse-

playhouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playhouse (n.) โรงภายนตร์ See also: โรงละคร
English-Thai: Nontri Dictionary
playhouse(n) ห้องเด็กเล่น,โรงละคร,โรงภาพยนตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Gavin is an architect, as you know, and he's designing us a new place with a detached playhouse for the baby.และเกวินเป็นสถาปนิก เหมือนกับที่คุณรู้ดี เขาออกแบบบ้านใหม่ของเรา มีบ้านเด็กเล่นสำหรับลูกด้วย
Maybe I should take a crack at that playhouse out there.บางทีฉันควรจะซ่อมบ้านเด็กเล่นด้านหน้า ให้ซะหน่อย
Why don't you go back to the playhouse?ทำไมคุณไม่กลับไปที่หอเวทีกลางล่ะ?
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง
Greg Evigan is starring in rent at the community playhouse, and Blaine got us tickets.เกรก เอวิแกน แสดงนำ ที่โรงละคร และเบลนก็ได้ตั๋วมาแล้วด้วย
This whole thing's like a friggin' episode of "Pee-Wee's Playhouse."เรื่องนี้ทั้งหมดมันอย่างกับในหนัง เรื่อง pee-wee's playhouse
You know, Fanny was just a dream. at the Pasadena Playhouse, and...เธอก็รู้ Fanny เป็นแค่ความฝัน ที่ Pasadena Playhouse และไม่รู้สิ ฉันว่า โจแอนนา อาจจะเป็นบทที่เหมาะกับฉันก็ได้ เธอเสียใจมั้ย
Consider my workshop your new playhouse.ก็ถือซะว่าฐานผม เป็นที่เล่นใหม่ของพวกคุณ
Hey, what do you think of your playhouse?เฮ้ ลูกมีความเห็นยังไงสำหรับบ้านของลูก
My playhouse? It's kinda boring.บ้านหนูเหรอ ก็ดูน่าเบื่อดีนะ

playhouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち小屋;持小屋[もちごや, mochigoya] (n) (obsc) small playhouse
演舞場[えんぶじょう, enbujou] (n) theatre; theater; playhouse
劇場[げきじょう, gekijou] (n,adj-no) theatre; theater; playhouse; (P)
芝居小屋[しばいごや, shibaigoya] (n) playhouse; theatre; theater; (P)

playhouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงละคร[n. exp.] (rōng lakhøn) EN: theater ; playhouse FR: théâtre [m] ; salle de théâtre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playhouse
Back to top