ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pianist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pianist*, -pianist-

pianist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pianist (n.) นักเล่นเปียโน
English-Thai: Nontri Dictionary
pianist(n) นักเปียโน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pianistsนักเปียโน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I told you this pianist never existedถ้าผมบอกว่า คนๆนี้ไม่มีตัวตน
A pianist like you.- นักเปียโนอย่างนายหางานได้
What about you, Waldek? You're a great pianist and we've got an excellent police jazz band.แล้วนายล่ะวลาเดค นายเป็นนักเปียโนดัง
Majorek, This is the greatest pianist in Poland. Maybe the whole world.มาโยเร็ค นี่นักเปียโนมือหนึ่งของโปแลนด์ ของโลกด้วยซ้ำ
Do you know... a pianist called Szpilman from the Polish radio station?คุณเป็นนักดนตรีเหรอ ใช่ คุณรู้จักนักดนตรี
Tristan's the pianist of the house for now.ตอนนี้ทริสตอง เป็นมือเปียโนประจำบ้านไปแล้ว
I think you guys should separate my mom has always suported him when he was trying to become pianist when he couldn't make it and was doing part-time jobs when he started his work now and became more and more busyหนูคิดว่าคุณควรอยู่ห่างๆ เค้า แม่หนูคอยดูแลเค้ามาตลอด ตอนที่เค้าพยายามจะเป็นนักเปียโน
Good pianist can get away with things.เล่นเก่งก็ดียังงี๊แหล่ะ
Our rehearsal pianist is evidently moving.คนเล่นเปียโนให้ฉันลาออกไปแล้วหนะ
He's a master pianist and has a sleepwalking problem.ทั้งยังมีความสามารถด้านเปียโนระดับเซียน เขาละเมอเดิน หากท่านผู้ชมทุกท่าน...
[A pianist with no memory][นักเปียโนผู้ไร้ความทรงจำ]
Yet you were the only pianist in your class.ยัง จนกว่าคุณจะเป็นนักเปียโนคนเดียวในชั้น

pianist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢琴家[gāng qín jiā, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄚ, 钢琴家 / 鋼琴家] pianist
钢琴师[gāng qín shī, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ ㄕ, 钢琴师 / 鋼琴師] pianist

pianist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピアニスト[, pianisuto] (n) pianist; (P)

pianist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเล่นเปียโน[n. exp.] (nak len pīa) EN: pianist FR: pianiste [m, f]
นักเปียโน[n. exp.] (nak pīanō) EN: pianist FR: pianiste [m]
ผู้เล่นเปียโน[n. exp.] (phū lēn pīa) EN: pianist FR: pianiste [m] ; joueur de piano [m]

pianist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pianist {m}pianist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pianist
Back to top