ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penicillin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penicillin*, -penicillin-

penicillin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penicillin (n.) ยาปฏิชีวนะ See also: ยาแก้อักเสบ, ยารักษาการติดเชื้อ, ยาเพนนิซิลิน
English-Thai: HOPE Dictionary
penicillin(เพนนิซิล'ลิน) n. ยาปฏิชีวนะที่เกิดจากเชื้อราจำพวก Penicillium
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Penicillinเพนนิซิลลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพนิซิลิน (n.) penicillin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm allergic to Penicillin and all them other wonder drugs.อย่างไรก็ตามฉันแพ้ เพนิซิลิน และทุกสงสัยยาอื่น ๆ หมากฝรั่ง?
Have we received the last shipment of penicillin yet? not yet. no.- ยาปฏิชีวนะชุดล่าสุด ส่งมายัง?
Infection's not so bad, but I'm going to give you a shot of penicillin just to make sure, okay?อาการติดเชื้อไม่รุนแรง แต่เพื่อความแน่ใจฉันจะฉีดเพนนิซิลินให้เธอ,ตกลงไหม?
Life-saving penicillin for the masses.ในเรื่องของยาเพนนิซิลิน ซึ่งจะช่วยคนส่วนมาก
If the penicillin kills the infection, he should make it.ถ้าหากเพนิซิลินฆ่าเชื้อ เขาน่าจะฟื้นตัวเร็ว
And our last vial of penicillin is in a storeroomแล้วเพนนิสซิลินชุดสุดท้ายของเรา\ ก็ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของ
I'd like a seven-day course of penicillin some syrup of ipecac to induce vomiting and a mint.ยาน้ำไอเพแค็คเพื่อเร่งการสำรอกกับมินท์ ฉันไม่เข้าใจ
Julia with that look she gets around you, like you invented penicillin or Spanx.จูเลียทำท่าทางแบบนั้น เมื่ออยู่ใกล้นาย ยังกับนายคิดค้นเพนนิซิลินหรือสแปงค์
Right up there with penicillin for the world's greatest inventions.ก็ตั้งแต่ที่ เพนนิซิลิน ได้ถูกค้นพบขึ้นมา
If you didn't wear a condom, you'd have to get a penicillin shot the next day and pray your dick didn't fall off.คุณจะต้องได้รับการยิงยา ปฏิชีวนะ ในวันถัดไปและอธิษฐานดิ๊กของ คุณไม่ตกออก
Of course, after the bachelor party, me, the Duke, needed a few penicillin shots so he could safely consummate the marriage.แน่นอนหลังจากงานปาร์ตี้สละ โสดที่ฉันดยุค จำเป็นต้องมีการนัดยาปฏิชีวนะ ไม่กี่เพื่อให้เขาสามารถ ได้อย่างปลอดภัยบรรลุการ แต่งงาน
Your penicillin tea tastes like penicillin. We can't let him go back to the League.ชาเพนิซิลิ ของคุณรสชาติเหมือนยาปฏิชีวนะ เราไม่สามารถปล่อยเขากลับไปที่สมาคมได้

penicillin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘尼西林[pán ní xī lín, ㄆㄢˊ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 盘尼西林 / 盤尼西林] penicillin
青霉素[qīng méi sù, ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, 青霉素] penicillin
青黴素[qīng méi sù, ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, 青黴素] penicillin

penicillin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペニシリンアナフィラキシー[, penishirin'anafirakishi-] (n) penicillin anaphylaxy
ペニシリンアレルギー[, penishirin'arerugi-] (n) penicillin allergy
ペニシリンショック[, penishirinshokku] (n) penicillin shock
ペニシリン[, penishirin] (n) penicillin; (P)

penicillin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพนิซิลลิน ; เพนิซิลิน[n.] (phēnisinlin) EN: penicillin FR: pénicilline [f]
รัสเซียนเพนิซิลลิน[n. exp.] (Ratsīen phē) EN: Russian penicillin ; garlic FR:
ยาเพนิซิลลิน[n. exp.] (yā phēnisin) EN: penicillin FR: pénicilline [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penicillin
Back to top