ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

part-time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *part-time*, -part-time-

part-time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
part-time (adj.) นอกเวลา (คำย่อคือ PT) See also: ซึ่งไม่เต็มเวลา
part-time (adv.) นอกเวลา See also: ไม่เต็มเวลา
part-time job (n.) งานนอกเวลา Syn. freelance work
English-Thai: HOPE Dictionary
part-timeadj. adv. นอกเวลา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Part-time employmentการจ้างงานไม่เต็มเวลา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานนอกเวลา (n.) part-time job See also: temporary job
งานพิเศษ (n.) part-time job See also: temporary job Syn. งานนอกเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For them, the cabstand was supposed to be a part-time job.ในสายตาพวกเขา ขับแท็กซี่เป็นแค่ งานพาร์ทไทม์ แต่สำหรับผม
I got a friend in my chemistry class, he works part-time at the morgue.ฉันมีเพื่อนที่ชั้นเรียนเคมี เขาทำงานชั่วคราวที่ห้องชันสูตร.
He's working part-time there.เขาทำงานพาร์ทไทม์ที่นั่น
He had one part-time job as a projectionist. A movie doesn't come all on one big reel.บางครั้งไทเลอร์ก็ทำงาน เป็นบ๋อยในงานเลี้ยง
Considering his family situation and that he holds a part-time jobแม้จะพิจารณาถึงสถานการณ์ครอบครัวของเขา ว่าเขาต้องทำงานพาร์ทไทม์ก็เถอะ
I mean, even with me working part-time bagging groceries, and you know, doing what I can street performing, we still had crazy trouble scrapping up the tuition.ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายของ ทำสิ่งที่ฉันทำได้ แสดงตามถนน เราก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน
You can't start working part-time until you're 16เธอทำงานพาร์ทไทม์ไม่ได้จนกว่าจะอายุ 16
There's lots of part-time jobs at the supermarketมีงานพิเศษเยอะแยะที่ร้านซูเปอร์มาเก็ต
Just say that it was a part-time job.แค่บอกว่า เป็นงานพาร์ทไทม์ก็ไ้ด้นี่คะ
I worked here part-time back then and I work here part-time now.ตอนนั้นชั้นทำงานล่วงเวลาที่นี่ ตอนนี้ก็ยังทำงานล่วงเวลาที่นี่
Oh, actually, apart from internships and part-time jobs to pay for school, this is my first real job.จริงๆ แล้วเคยฝึกงานแล้วทำ part-time หาเงินเรียน งานนี้นับว่าเป็นงานแรกของฉัน
I think you guys should separate my mom has always suported him when he was trying to become pianist when he couldn't make it and was doing part-time jobs when he started his work now and became more and more busyหนูคิดว่าคุณควรอยู่ห่างๆ เค้า แม่หนูคอยดูแลเค้ามาตลอด ตอนที่เค้าพยายามจะเป็นนักเปียโน

part-time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半职[bàn zhí, ㄅㄢˋ ㄓˊ, 半职 / 半職] part-time work
业大[yè dà, ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ, 业大 / 業大] part-time college (abbr. for 業余大學|业余大学)

part-time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバイター[, arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger
アルバイト[, arubaito] (n,vs) (1) (See パート・3,パートタイム) part-time job (ger
パート[, pa-to] (n) (1) part; (2) (abbr) (See パートタイマー) part-timer; (3) (abbr) (See パートタイム) part-time (work); (P)
バイト代[バイトだい, baito dai] (n) (col) (See バイト・1) earnings from a part-time job
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P)
兼業主婦[けんぎょうしゅふ, kengyoushufu] (n) part-time mom; working mother
兼業農家[けんぎょうのうか, kengyounouka] (n) part-time farmer
嘱託(P);属託;囑託(oK)[しょくたく, shokutaku] (n,vs) (1) commission; charge (person with); entrusting with; (2) part-time (employee); (P)
派遣切り[はけんきり, hakenkiri] (n) downsizing by laying off part-time and temp. workers
非常勤講師[ひじょうきんこうし, hijoukinkoushi] (n) part-time lecturer; contract teacher
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
パートタイマー[, pa-totaima-] (n) part-timer; (P)

part-time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
ไม่เต็มเวลา[adj.] (mai tem wēl) EN: part time ; part-time FR: à temps partiel
งานนอกเวลา[n. exp.] (ngān nøk wē) EN: part-time job FR:
งานพารท์ไทม์[n. exp.] (ngān phānth) EN: part-time work FR: travail à temps partiel [m]
งานพาร์ทไทม์[n. exp.] (ngān phātth) EN: part-time job FR:
งานพิเศษ[n.] (ngānphisēt) EN: part-time job ; temporary job ; extra work ; work on the side ; special job FR: travail d'appoint [m] ; activité complémentaire [f] (Belg.)
พาร์ตไทม์[adj.] (phātthai) EN: part time ; part-time FR:
ทำงานไม่เต็มเวลา[v. exp.] (tham ngān m) EN: work part-time FR:
ทำงานพิเศษ[v. exp.] (tham ngān p) EN: have a part-time job FR:

part-time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilzeitbeschäftigung {f}part-time job; part-time work
Nebentätigkeit {f}part-time work
Teilzeitarbeit {f}part-time work
Teilzeitbeschäftigte {m,f}; Teilzeitbeschäftigterpart-time employee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า part-time
Back to top