ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

papyrus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *papyrus*, -papyrus-

papyrus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
papyrus (n.) ต้นกกจำพวกหนึ่ง
papyrus (n.) กระดาษสมัยโบราณ
English-Thai: HOPE Dictionary
papyrus(พะไฟ'รัส) n. ต้นกกจำพวกหนึ่ง, See also: papyral adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
papyrus(n) ต้นกก,ต้นปาปิรัส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You write the information on a papyrus scroll..เราต้องเขียนข้อความลงในม้วนกระดาษ ปาปิรุส
You ever heard of the papyrus seven scrolls?คุณเคยได้ยินเรื่อง กระดาษปาปารัสเจ็ดม้วนไหมครับ
I had to catalog some papyrus Hellenistic epigrams.ฉันจัดแคตตาล็อกบทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีของกรีกโบราณ
Vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส
Smuggled out of Rome, printed in Holland on setched papyrus. See?ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions.
A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.เป็นเส้นใย คล้ายๆ ปาปิรุส ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมมันจึงคงทน
But unlike the other scrolls, they didn't make it out of Papyrus.แต่ไม่เหมือนม้วมหนังสืออื่นๆ มันไม่ได้ทำจากกระดาษโบราณ

papyrus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸草[zhǐ cǎo, ㄓˇ ㄘㄠˇ, 纸草 / 紙草] papyrus

papyrus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パピルス[, papirusu] (n) papyrus (lat
葦船[あしぶね, ashibune] (n) papyrus boat

papyrus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed  Cyperus papyrus FR: Cyperus papyrus
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip kh) EN: dwarf papyrus sedge FR:
กระดาษพาไพรัส[n.] (kradāt phāp) EN: papyrus FR: papyrus [m]
ปาปิรัส[n.] (pāpiras) EN: papyrus FR: papyrus [m]

papyrus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papyrus {m}papyrus
Papyrusgirlitz {m} [ornith.]Papyrus Canary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า papyrus
Back to top