ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nastiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nastiness*, -nastiness-

nastiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nastiness (n.) ความน่ารังเกียจ See also: ความน่าขยะแขยง Syn. filth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can smell the-- the fear and nastiness coming off that corn bread.แกได้กลิ่น ความกลัวกับความเกลียดชังลอยออกมามั้ยล่ะ
With all the nastiness between you and I behind us,ลืมเรื่องแย่ๆ เก่าๆ ของเราที่ผ่านมา
On the contrary, I find nastiness to be essential whenever my siblings try to sabotage me.ในทางกลับกัน ฉันว่าความหยาบคายเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว เมื่อไรก็ตามที่พี่น้องพยายามทำลายฉัน
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
I know you gave her some serious nastiness.- แกซ้อมเมียกระอักแน่ - เลิกพูดเถอะ
Before all this nastiness,ก่อนเกิดเรื่องอันสกปรกโสมมนี้

nastiness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 噁] nastiness; nauseate: sickening

nastiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความน่าขยะแขยง[n.] (khwām nā kh) EN: nastiness FR:
ความน่ารังเกียจ [n.] (khwām nāran) EN: nastiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nastiness
Back to top