ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

love affair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *love affair*, -love affair-

love affair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
love affair (n.) การลักลอบรักกัน See also: เรื่องชู้สาว Syn. liaison, romance
love affair (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
English-Thai: HOPE Dictionary
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you must have had a love affair with her.ฉันว่าคุณต้องมีสัมพันธ์สวาทกัน
And it's a love affair that's lasted a lifetime.มันเป็นความรักที่อยู่มาตลอดชีวิตผม
What if your love affair should break up, as they sometimes willจะเป็นอย่างไรถ้าคู่รักของเธอหมางเมิน บางครั้งพวกเขาก็เป็นแบบนั้น
And as one love affair blossomed, another...ขณะที่ความรักหนึ่งกำลังผลิบาน อีกความรักกลับ...
Now, you could get your heart broken or you could have the greatest love affair the world has ever known, but you're not going to know unless you try.ซึ่งลูกอาจจะอกหัก หรือ ลูกจะได้พบกับความรักที่ยิ่งใหญ่เท่าที่โลกเคยมีมา แต่ลูกจะไม่มีทางได้รู้ นอกเสียจากว่าลูกได้ลองพยายาม
Maybe it was some love affair gone wrong.อาจจะมีบางคนที่ชีวิตรักแย่
I have no intention to intervene with your love affair but...ฉันไม่ตั้งใจที่จะเข้าแทรกระหว่างความรักของนาย แต่..
Meaning you had a torrid love affair with a terrorist.หมายความว่าคุณเป็นชู้รักที่ร้อนแรง กับผู้ก่อการร้าย
Axl's love affair with our couch.ความรักที่แอ็กเซลมีให้กับโซฟาของเรา
Somebody here has a love affair with gluten.คนบางคนหลงรักอาหารพวกแป้งอยู่
I want one more great love affair in my life.ฉันยังต้องการ เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในชีวิตอยู่
Insurance, a love affair, pure unadulterated hatred.เงินประกัน นอกใจ ความโกรธเกลียดจากเรื่องชู้

love affair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花债 / 煙花債] involved in a love affair
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, 风流债 / 風流債] involved in a love affair
私情[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, 私情] private passion; love affair; relationship
罗曼使[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼使 / 羅曼使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼史 / 羅曼史] romance (loan word); love affair

love affair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラブアフェア[, rabuafea] (n) love affair
女色[じょしょく;にょしょく;じょしき, joshoku ; nyoshoku ; joshiki] (n) woman's beauty or charms; love affair with a woman; lust for women
疑似恋愛[ぎじれんあい, gijiren'ai] (n) pseudo-romance; pseudo (mock) love affair
社内不倫[しゃないふりん, shanaifurin] (n) adulterous love affair with someone at work
女性遍歴[じょせいへんれき, joseihenreki] (n) one's history of love affairs with women
情事[じょうじ, jouji] (n) love affair; liaison
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P)
艶事[つやごと, tsuyagoto] (n) love affair; romance
艶種[つやだね, tsuyadane] (n) love affair; love rumour; love rumor
艶聞[えんぶん, enbun] (n) love affair; romance; one's love story

love affair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องรักใคร่[n. exp.] (reūang rakk) EN: love story ; love affair FR: histoire d'amour [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า love affair
Back to top