ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loosen up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loosen up*, -loosen up-

loosen up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loosen up (vt.) ปลด See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน Syn. soften
loosen up (phrv.) ทำให้คลายลง See also: ผ่อนออก Syn. tighten up
loosen up (phrv.) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up (phrv.) ผ่อน See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up (phrv.) ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยอมให้เงิน
loosen up (phrv.) คุยกันได้อย่างเสรี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย
Now really loosen up on this one.Let's relax into it.ตอนนี้ก็แค่ระบายกับใครซักคน แล้วทำใจให้สบายซะ
Come on. Loosen up for once. You wanna-เออน่า คลายออกมาหน่อย
You will tighten me up one day, then loosen up another day.เธอจะผูกฉันให้แน่นวันหนึ่ง แล้วก็ปล่อยไปในอีกวันหนึ่ง
Tell me, what does it take to loosen up a gal like you, huh?เยือกเย็น บอกฉันซิ อะไรทำให้ผู้หญิงอย่างคุณคลายลงบ้าง?
You know, it would do you some good to have a couple drinks, loosen up a little.รู้มั้ย มันคงทำให้คุณ อร่อยขึ้นมีเครื่องดื่มสองแบบ ปล่อยวางนิดหนึ่ง พรรคพวกเคารพหน่อย เจมส์
So I decided to tough it out and hope a warm bath would loosen up my plugging-in injury.ฉันตัดสินใจทนต่อไป และหวังว่าน้ำร้อนที่อ่าง.. ..คงช่วยบรรเทาอาการได้
You gotta loosen up and bang, bro.นายต้องผ่อนคล้ายบ้าง
Well, I really want to loosen up a bit, so I'm, uh, helping the kids do Britney.ผมอยากลดทิฐิลงสักหน่อย เลยยอมให้เด็กๆ แสดงเพลงบริทนี่ย์
Maybe you should loosen up a little, not be on him all the time?ไม่แน่คุณอาจจะผ่อนปรนได้บ้าง ไม่ใช่สนจดจ่อกับเขาตลอดเวลา
Well, it turns out she really knows how to help a guy loosen up and have a good time.ก็ กลายเป็นว่าเธอรู้ว่าจะ ทำยังไงให้ผู้ชายผ่อนคลาย และสนุกสนาน

loosen up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เมื่อย[v. exp.] (kaē meūay) EN: loosen up muscles ; relax FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loosen up
Back to top