ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lollipop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lollipop*, -lollipop-

lollipop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lollipop (n.) อมยิ้ม See also: ลูกอมที่มีไม้เล็กๆ Syn. sucker
English-Thai: HOPE Dictionary
lollipop(ลอล'ลิพอพ) n. ขนมที่ติดกับปลายไม้,ขนม,เงิน., Syn. lollypop
English-Thai: Nontri Dictionary
lollipop(n) อมยิ้ม,ตังเม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you follow the shiny man to Lollipop Land or the Rainbow Junction?แล้วนายตามไอ้มนุษย์มันวาวนั่นไปดินแดนอมยิ้มหรือสี่แยกสีรุ้งหรือเปล่า
Yeah,he's -- he's got... lollipop disease.ใช่ คือ เขาเป็น... โรคโรลลี่ป๊อบ
Coach Cherkov, I would invite you, but I know you have your meeting with the Lollipop Guild.โค๊ช เชอร์ค๊อฟ\ ฉันอยากเชิญนายด้วย แต่ฉันรู้ว่านายต้องมีประชุม\ สมาคมคนแคระ
You ate that lollipop out of that stripper's snatch. You wanted to do it.นายกินอมยิ้มจากจิ๋มของสาวจ้ำบ๊ะ นายอยากทำมัน
We represent the Lollipop Guild, and we want you.เราเป็นตัวแทน จากแก๊งลอลลี่ป๊อป เราอยากได้ตัวนาย
Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!
¶ But lollipop is mine ¶ถ But lollipop is mine ถ
We'll give her a giant lollipop and tell everyone she's a munchkin.เราจะซื้อโลลิป็อปยักษ์ให้เธอ แล้วบอกทุกคนว่าเธอคือคนแคระ
Since when do we team up with Klaus and the lollipop guild?ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เรา รวมทีมกับเคล้าส์ แล้วก็สมาคมลูกผสมน่ะ
So he went to The Lollipop Club?เพื่อให้เขาไปอมยิ้มคลับ?
Oh, he was at The Lollipop Club for sure.โอ้เขาเป็นที่อมยิ้มคลับเพื่อ ตรวจสอบว่า
Lollipop performed by Sophie GreenLollipop performed by Sophie Green

lollipop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒棒糖[bàng bàng táng, ㄅㄤˋ ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, 棒棒糖] lollipop, sucker
棒糖[bàng táng, ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, 棒糖] sucker; lollipop

lollipop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニコチンキャンディー[, nikochinkyandei-] (n) nicotine lollipop
ロリポップ[, roripoppu] (n) lollipop

lollipop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมยิ้ม[n.] (omyim) EN: lollipop FR: sucette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lollipop
Back to top