ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lifeguard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lifeguard*, -lifeguard-

lifeguard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifeguard (n.) เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
lifeguard(ไลฟฺ'การ์ด) n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต,ทหารรักษาพระองค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe we should start up a junior lifeguard association or something.บางที่เราน่าจะตั้งสมาคมเยาวชนพิทักษ์โลก(junior lifeguard association)หรืออะไรแบบนี้นะ
I usually sleep in the lifeguard station, but I didn't want to make a scene, so...ฉันมักจะนอนในสถานีทหารรักษาพระองค์ แต่ฉันไม่ต้องการให้ฉากดังนั้น ...
Well, yeah, from the lifeguard station.ใช่สิ จาก สถานี ช่วยชีวิต
We're trying to get the details, we're trying to figure it out, the lifeguard just pulled him in.เรากำลังพยายามหารายละเอียด เรากำลังลองหามัน กาดเอาเขาเข้ามา
But, no worries, I'll make sure that the new lifeguard is fully briefed on just how you like things.แต่ อย่าห่างครับ ผมจะคอยดูว่าไลฟ์การ์ดคนใหม่ จะเป็นอย่างที่คุณชอบนะครับ
Oh, there was this hot lifeguard that asked me out.อ้อ... มีเจ้าหน้าที่ชายฝั่งคนนึงชวนฉันออกไปเที่ยว
A hot lifeguard is like Kleenex-- use once and throw away.เธอน่าจะคบกันไปก่อน แล้วค่อยทิ้งก็ได้
Did the lifeguard turn up at the party, or did you find another disposable?นักช่วยชีวิตปรากฏตัวในปาร์ตี้เหรอ หรือ เธอเจอแบบใช้แล้วทิ้ง
Do I have to be a firefighter and a lifeguard too now?ฉันจะเป็นทั้งพนักงานดับเพลิงและคนที่ช่วยชีวิตเธอด้วยได้มั้ย?
Lightning bolt makes friends with a lifeguard tower and all of a sudden,สายฟ้าเป็นของคู่กันกับหอคอยเฝ้าระวัง และทุกครั้งที่มันเกิดขึ้น
Well,this certainly wasn't on the top of any lifeguard tower this morning.นี่ไม่ได้อยู่บนหอคอยยามชายฝั่งแน่ๆ เมื่อเช้านี้
There's a lifeguard position open.สระว่ายน้ำรับ จนท.กู้ชีพ

lifeguard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
監視員[かんしいん, kanshiin] (n) lifeguard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lifeguard
Back to top