ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leviathan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leviathan*, -leviathan-

leviathan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leviathan (n.) สิ่งที่มีอำนาจมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
leviathan(ลิไว'อะเธิน) n. สัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬ,สิ่งใหญ่โตที่มีอำนาจมาก (เช่น เรือเดินสมุทร), Syn. giant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If this goes well tomorrow, my associates from the pentagon are gonna want to put leviathan on every vessel in the fleet.ถ้าอันนี้เป็นไปด้วยดีพรุ่งนี้ คนของฉันที่ Pentagon ก็อยากจะใส่ Leviathan บนยานทุกลำของกองทัพแน่
Let's get leviathan back to the lab.เอากลับไปที่ห้องแลปเหอะ
In four hours, he's demoing leviathan for the pentagon.ภายใน 4 ชม เขากำลังจะส่งต้นแบบไปที่ Pentagon
My team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor !my team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor !
You have to shut leviathan down. there's other ways to defend this country.you have to shut leviathan down. there's other ways to defend this country.
Mr. luthor, leviathan is submerged.mr. luthor, leviathan is submerged.
Jones's terrible leviathan will find you and drag the Pearl back to the depths and you along with it.อสูรนาวา ของ โจนส์ จะหานายเจอ จะมาลากเพิร์ลกลับไป สู่ก้นทะเลพร้อมนาย
It's a couple hours' drive, Dean, and it could be a Leviathan thing.มันอยู่ห่างออกไปไม่กี่ชั่วโมง ดีน แล้วนี่อาจจะเป็น เลวีอาธานก็ได้
Hunting Leviathan -- yes, I know.ตามล่าเลไวอาทัน ใช่ฉันรู้
Well, if the Leviathan got to him, then that means they're playing on a much bigger board than we were thinking.เอาล่ะ ถ้าเลไวอาธันสิงอยู่ในตัวเขา นั่นหมายความว่าพวกมันกำลังเล่นอยู่กับ กระดานที่ใหญ่มาก เกินกว่าที่เราเคยคิด
He can't get to the phone because a Leviathan ate his face.นอกเสียจากว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา เขารับโทรศัพท์ไม่ได้ เพราะเลอไวแธนกินหัวเขาไปแล้ว
That's just what a Leviathan would say.พวกเลอไวแธนคงต้องพูด แบบนี้แหละ

leviathan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リヴァイアサン;リバイアサン;レヴィアタン;レビヤタン[, rivaiasan ; ribaiasan ; reviatan ; rebiyatan] (n) leviathan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leviathan
Back to top