ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laptop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laptop*, -laptop-

laptop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laptop (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
laptopขนาดวางตัก แล็ปทอป ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
laptop-วางตัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laptop computer คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last night, the display version of our Prism Express laptop was fried...เมื่อคืนแล็บท็อปตัวโชว์ รุ่นปริซึ่มเอ็กซ์เพรสไหม้เลย...
THAT'S--THAT'S FOR CHICKS.SO THAT WASN'T YOUR LAPTOP OPEN TO IT LAST NIGHT-นั่นมันสำหรับพวกผู้หญิง -เมื่อคืนพี่ไม่ได้เปิดอ่านอยู่รึไง
I'M Trading My Laptop For Stove Top,ฉันขอปิดแล็บท็อปหันมาจับเตาแทน
Using just a laptop he hacks into NORAD and shuts down the entire defence networkแล้วก็ใช้แค่ โน๊ตบุ๊ค แฮ็ก เข้าไปใน โนแร็ด แล้วก็สั่งปิดระบบป้องกันทั้งหมด
Well, tell your sweetheart to bring his laptop with him.บอกสุดที่รักของคุณ ให้เขาเอาโน๊ตบุ้กไปด้วย
I just patch my laptop up to the mainframe and I still have complete control over...ฉันเพิ่งจะต่อโน๊ตบุ๊ค เข้ากับเมนเฟรม และฉันกำลัง ควบคุมมันได้... .
You downloaded it to your laptop when you hacked in.คุณเพิ่งจะรับมันเข้าเครื่องของคุณ เมื่อคุณทำการเจาะระบบเข้าไป
Look, all I've got in there is a laptop and an external hard drive.ฟังนะ ที่ผมมีเนี่ย มันคือ แลปท๊อป แล้วก็ ฮาร์ดไดรฟ์สำรอง
Respectfully, this is not as simple as unplugging a laptop a moving it to another room.ท่านคะ มันไม่ง่ายเหมือน ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค แล้วย้ายไปอีกห้อง
The transmitter node on the laptop is encrypted with multiple relays.หน่วยรับสัญญานที่เครื่อง Laptop ถูกเข้ารหัส หลายชั้น
He called in Sunday, lost his laptop in the Denver Airport.ทำโน๊ตบุ๊คหายที่สนามบินเดนเวอร์
Lieutenant Tao, would you please set up a laptop so Mr. Malone can observe the interview?หมวดเต๋า คุณช่วยตั้งค่าแลปท็อป ให้คุณมาโลนด้วยจะได้เห็นภาพการสอบสวน

laptop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膝上型[xī shàng xíng, ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 膝上型] laptop (computer)
膝上型电脑[xī shàng xíng diàn nǎo, ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 膝上型电脑 / 膝上型電腦] laptop (computer)
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, 记事本 / 記事本] notebook; paper notepad; laptop computer
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, 笔记本计算机 / 筆記本計算機] laptop; notebook (computer)
笔记本电脑[bǐ jì běn diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 笔记本电脑 / 筆記本電腦] laptop; notebook (computer)

laptop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネットブック[, nettobukku] (n) {comp} netbook (type of small laptop computer)
ラップトップ[, rapputoppu] (n) laptop
ラップトップPC[ラップトップピーシー, rapputoppupi-shi-] (n) {comp} laptop PC
ラップトップコンピュータ[, rapputoppukonpyu-ta] (n) {comp} laptop computer
ノートパソコン[, no-topasokon] (n) (from notebook personal computer) (See パソコン) laptop; notebook
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラップトップコンピュータ[らっぷとっぷこんぴゅーた, rapputoppukonpyu-ta] laptop computer

laptop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป[n. exp.] (khǿmphiutoē) EN: laptop ; lappy (inf.) FR:
แล็ปท็อป[n.] (laepthop) EN: laptop ; lappy (inf.) FR: ordinateur portable [m] ; laptop [m] (anglic.)
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์[n. exp.] (laepthop kh) EN: laptop computer FR: ordinateur portable [m] ; laptop [m] (anglic.)

laptop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laptop {m} [comp.]laptop (computer)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laptop
Back to top