ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laddie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laddie*, -laddie-

laddie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laddie (n.) เด็กหนุ่ม See also: เด็กชาย Syn. lad, youth
English-Thai: HOPE Dictionary
laddie(แลด'ดี) n. เด็กหนุ่ม,เด็กชาย, Syn. boy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me those oars! I'll show you some real seamanship, laddie.ส่งพายมา ฉันจะให้เธอรู้ว่าลูกทะเลตัวจริงเค้าทำกันยังไง
Come and warm yourself, laddie.ให้เลือดสูบฉีดหน่อยมั้ย เพื่อน
Quite right, laddie, quite right.จริงทีเดียวไอ้เพื่อนยาก จริงทีเดียว
Don't mind him, laddie.แต่ศัตรูไปถึงที่นั่นก่อนเรา
What are you talking about, laddie?- เฟอร์เร็ต - โง่เหรอ
I wouldn't bother, laddie. Swords are named for the great deeds they do in war.ท่านได้ดาบเหล่านี้มายังไง
And that, laddiekins, is that.และที่ laddiekins เป็นที่
Got a little message for you, laddie, straight from the mouth of the witch Qetsiyah.มีข้อความนิดหน่อยสำหรับคุณ,คุณผู้หญิง ตรงออกมาจากปากของแม่มดแคทสิย่า
What's wrong, laddie, can't swim?เกิดอะไรขึ้น? ว่ายนํ้าไม่ได้ ?
Been a long time, laddie.ไม่เจอกันนานเลยนะ หนุ่มน้อย
Come to save Henry, have you, laddie?มาช่วยเฮนรี่รึเปล่า หนุ่มน้อย?
Okay, laddie.โอเคพ่อหนุ่ม ไปได้แล้ว

laddie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)

laddie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bursche {m}laddie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laddie
Back to top