ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

join in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *join in*, -join in-

join in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
join in (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in with
join in with (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับ See also: ช่วยกันซื้อกับ
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับคนอื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสมโรง (v.) join in See also: take part in, be involved Syn. พลอยเข้าด้วย, ร่วมด้วย
พลอยเข้าด้วย (v.) join in See also: take part in, be involved Syn. ร่วมด้วย
ร่วม (v.) join in See also: participate, associate with, be affiliated with, partake, have a portion of
ร่วมด้วย (v.) join in See also: take part in, be involved Syn. พลอยเข้าด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So let's join in just one last chorusมาร่วมประสานเสียงกันอีกสักครั้ง
Now, there's a second verse. If you'd Iike to join in the chorus...ยังมีท่อนที่สอง ใครอยากร้องเป็นลูกคู่ก็ได้เลยนะ
Are you here to join in the enter palace event?คุณอยู่ที่นี่เพื่อร่วมพิธีของพระราชวังเหรอคะ?
So you can either join in or you can go up to your room and cry like a little baby.คุณอาจร่วมดื่ม.. หรือกลับเข้าห้อง ร้องไห้เหมือนทารก
Can I join in with you guys? Draw the portrait of the student sitting across from youฉันขออยู่กลุ่มด้วยได้มั้ย?
And katherine will have to join in and risk looking petty. And she'll be twice as madและแคทธาลีนก็ต้องมาแสดงความยินดี ดีกว่ายอมขายหน้า แล้วเธอก็จะยิ่งโกรธมากขึ้น
You must be the only one to have your grandfather join in the initiation ceremony.ลูกคงเป็นคนเดียว ที่มีคุณตาเข้าร่วม งานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน
I want to join in when the rebellion starts.ฉันอยากจะเข้าร่วม ตอนที่มีการก่อกบฎ
How can a girl join in this competition?ผู้หญิงจะมาแข่งด้วยได้ยังไง
If boarded, Sgt. Greer will coordinate the strike teams, but everyone will have to join in our defense.ถ้ามันขึ้นยานมาได้ จ่าเกียร์จะ ช่วยเสริมอีกแรงหนึ่ง แต่ทุกๆคนจะต้อง เข้าร่วมการป้องกันในครั้งนี้ด้วย
Dearly beloved, we're gathered here today to join in holy wedded matrimonyแด่ีคู่รักหวานหยดย้อย เรามาที่นี่กันวันนี้ เพื่อเป็นเกียรติกับ การแต่งานเป็นคู่ชีวิตระหว่าง
Why don't you come join in with the rest of us?เธ—เธณเน„เธก เธ™เธฒเธขเน„เธกเนˆเน„เธ›เธชเธ™เธธเธเธเธฑเธšเธžเธงเธเน€เธฃเธฒเธฅเนˆเธฐ

join in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower
演奏に合わせる[えんそうにあわせる, ensouniawaseru] (exp,v1) to join in a (musical) performance
誘い込む[さそいこむ, sasoikomu] (v5m,vt) to entice; to tempt; to invite someone to join in

join in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in FR: participer (à)
เข้าด้วย[v. exp.] (khao dūay) EN: join in ; join with FR:
ไปด้วยคน[v. exp.] (pai dūay kh) EN: join in FR:
พากัน[v.] (phā kan) EN: do sth together ; join in FR:
ผสมโรง[v.] (phasomrōng) EN: join in ; take part FR:
ประสมประเส[v.] (prasomprasē) EN: add together ; join in FR:
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
ร่วมด้วย[v. exp.] (ruam dūay) EN: join in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า join in
Back to top