ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highborn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highborn*, -highborn-

highborn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highborn (adj.) ซึ่งเกิดมาในตระกูลสูง (ทางวรรณคดี) See also: ซึ่งเกิดมาในตระกูลซึ่งเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย Syn. wellborn Ops. common, plebeian
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surely my sister has asked you to join the other highborn ladies in Maegor's holdfast.แน่นอนน้องสาว ฉันยังไม่มีข้อความที่ได้ขอให้คุณเข้าร่วม ผู้หญิงอื่น ๆ เซฟในห้องพักของ Maegor
You have to understand, for a slave to push a highborn girl, that's death for the man, a terrible death.เด็กทุกคนในวาแลนทิส ลงเล่นในแม่น้ำรอยน์วันนั้น ทั้งรวยและจน เราอยู่กันหมดทุกคน เปลือยกาย กรีดร้อง วิ่งแข่งกัน ไปที่เกาะเล็กๆ
Some highborn fools call you Onion Knight and think they insult you.น่าจะใส่ลงไปในเนื้อพายแล้วมั้ง ตอนนี้ ในเตา เตาอบอุ่นๆ
Every time a highborn asks my name, it's trouble.ชนชั้นสูงถามหาข้าทีไร มีแต่ปัญหา
Now what is a pretty little highborn girl like you doing out here in the deep, dark woods, eh?แล้วสาวน้อยลูกผู้ดีอย่างเจ้า มาทำอะไรในป่ามืดๆแบบนี้กันเล่า?
In some places the highborn frown upon those of low birth.บางที่ชนชั้นสูงเหยียดหยาดคนที่สายเลือดต้อยต่ำ
Figured I wouldn't have to suck up to any highborn cunts here.{\cHFFFFFF}คิดว่าคงไม่ต้องมาเจอกับพวกชนชั้นสูงเฮงซวยที่นี้
A highborn hostage, that's valuable.{\cHFFFFFF}ตัวประกันชั้นสูง {\cHFFFFFF}นั่นน่ะมีค่า
Now what is a pretty little highborn girl like you doing out here in the deep, dark woods, eh?แล้วสาวน้อยสูงศักดิ์ หน้าตาสะสวยแบบเจ้า มาทำอะไรในป่าลึกมืดๆแบบนี้ หือ
The highborn liked to cover their feet with my time and they paid well for the privilege.พวกไฮโซชอบคลุมเท้าตัวเองด้วยเวลาของข้า แต่พวกมันก็จ่ายให้อย่างงามเป็นพิเศษ
Is he just trying to create a faction of highborns?หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี...
I'm not fighting for justice if I don't serve justice to murderers in my ranks, no matter how highborn.ข้าจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้อย่างไร ถ้าข้าไม่ตัดสินคดีอย่างยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นฝีมือชนชั้นสูงแค่ไหน

highborn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highborn
Back to top