ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heinous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heinous*, -heinous-

heinous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heinous (adj.) เลวร้าย See also: ชั่วร้าย Syn. atrocious, monstrous, wicked
English-Thai: HOPE Dictionary
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
English-Thai: Nontri Dictionary
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Release me fast or you will have to answer for this heinous actปล่อยฉันนะ หรือไม่ก็บอกมาว่าทำไมถึงทำแบบนี้
Authorities assure us that at this moment... military units are mobilizing to stop the perpetrator of this heinous crime.ราชการปกป้องเรา นั่นคือตอนนี้ กองทหารกำลังเคลื่อนพลมาเพื่อ หยุดผู้กระทำผิดในคดีแย่ๆนี้
"we'll somehow cathartically dispel all that heinous shit."เราจะได้ถ่ายทอดเรื่องทุเรศให้กัน
Two weeks ago I saw Cameron Diaz at Fred Segal... and I talked her out of buying... this truly heinous angora sweater.และปีที่แล้วเป็นขวัญใจงานคืนสู่เหย้า เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ฉันได้เจอ คาเมรอน ดิแอส ที่เฟรด ซีกอล และเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอซื้อ
I mean, sure, he's a heinous killer, but he also bumps into walls.คือ แน่นอน เขาเป็นฆาตรกรโหด แต่เขาก็เดินชนกำแพงด้วย(ตาบอด)
Theft of one pig is a crime, heinous to be sure, but two pigs...ขโมยหมูตัวเดียวก็เป็นอาชญากรรม เป็นเรื่องร้ายแรง แต่ขโมยหมูสองตัว...
In the most heinous way possible.ในแบบที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
To commit more heinous crimes.เพื่อไปทำอาชญากรรมอื่นๆ อีก
You heinous bastard! She's a contestant!ย๊ากกกกก เจ้าพวกโรคจิตเอ๊ย
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย
You accuse me of these heinous things, But you never said why. Did you?คุณกล่าวหาผมด้วยเรื่องที่เลวร้ายพวกนี้ แต่ไม่เคยบอกผมเลยว่าทำไมจริงมั้ย

heinous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime
極悪[ごくあく, gokuaku] (adj-na,n,adj-no) heinous
兇悍[きょうかん, kyoukan] (n) heinousness; ferocity
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious

heinous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heinous
Back to top