ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headlight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headlight*, -headlight-

headlight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headlight (n.) ไฟหน้าของยานพาหนะ Syn. headlamp
English-Thai: HOPE Dictionary
headlightn. โคมไฟสว่างหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ, Syn. headlamp
English-Thai: Nontri Dictionary
headlight(n) ไฟหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
headlight; headlampไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟหน้า (n.) headlight See also: headlamp
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those are headlights and I don't plan on braking.นี่ต่างหากที่เห็นได้ในที่ไกลๆ ฉันยังไม่อยากวางสายได้ยินใหม
We might clear enough to buy you some headlights.เราอาจจะชัดเจนพอที่จะซื้อคุณไฟหน้าบาง
You saying he doesn't have headlights?คุณบอกว่าเขาไม่ได้มีไฟ?
Well, you know, racecars don't need headlights, because the track is always lit.ดีที่คุณรู้ว่า รถแข่ง ไม่จำเป็นต้องมีไฟหน้า เพราะติดตามอยู่เสมอสว่าง
Yeah, well, so is my brother, but he still needs headlights.ใช่อย่างดีเพื่อให้เป็นพี่ชายของฉัน แต่เขายังคงต้องการไฟหน้า
You are a sight for sore headlights!คุณอยู่ที่สายตาสำหรับไฟเจ็บ!
Can you turn your headlights on?เอาล่ะ ใจเย็นก่อน คุณช่วยเปิดไฟหน้าทีได้มั้ย?
I guess turn the headlights off.เอาล่ะ ปิดไฟหน้าด้วยครับ
Headlights woke us up.ไฟหน้ารถส่องทำให้พวกเราตื่น
Picked her up at the border. Little doe in the headlights.รับเธอมาจากชายแดน กระต่ายน้อยในแสงไฟ
What, do machine guns come out of the headlights? (Chuckles)อะไรล่ะ มีปืนกล โผล่ออกมาจากไฟหน้าหรอ
She was saying something about car headlights.เน€เธ‚เธฒเธเธฒเธเธ‚เน‰เธญเธ„เธงเธฒเธกเน„เธงเน‰, เนเธฅเธฐเน€เธ‚เธฒเธเน‡เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธเธฅเธฑเธšเน„เธ›เธ—เธตเนˆเน€เธžเธฅเน€เธ™เน‡เธ— เธ”เน‰เธง

headlight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车前灯[chē qián dēng, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ, 车前灯 / 車前燈] headlight

headlight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドライト[, heddoraito] (n) headlight; (P)
前照灯[ぜんしょうとう, zenshoutou] (n) headlights

headlight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟหน้า[n.] (fai nā) EN: headlight ; headlamp FR: phare [m]
โคมไฟหน้า[n. exp.] (khōm fai nā) EN: headlight FR: phare avant [m]
ไฟหน้ารถ[n. exp.] (fai nā rot) EN: headlights FR: phare de voiture [m] ; phare [m]

headlight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}dimmed headlight
Fernlicht {n}upper beam headlights

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headlight
Back to top