ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gutted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gutted*, -gutted-

gutted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gutted (adj.) ซึ่งเสียใจมาก See also: ซึ่งผิดหวังมาก
gutted (sl.) โกรธมากจนไม่พูดด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And although it was hard, he gutted it out like he always did.และแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยาก แต่เขาก็สู้จนถึงที่สุด เหมือนที่เขาเคยทำ
All this here has got to be gutted to the bones.ทั้งหมดนี้ที่นี่ที่มี\\เหลือแต่ซากระดูกระยำนี่
I gutted that thing like a deer. No. I'm sorry, Penny.เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่กล้า แต่ฉันนี่ควักไส้มาเล่นเลย
Leave now and she'll have you gutted and skinned before nightfall.ออกไปตอนนี้ เธอจะฆ่าคุณแล้วก็ถลกหนังก่อนฟ้ามืด
He was beaten savagely, gutted like a pig.เขาถูกซ้อมปางตาย ถูกเชือดหยั่งกับหมู
And then they gutted Jessica and they took what was inside her.และจากนั้นพวกเขาก็คว้านท้องเจสสิก้า และพวกเขาก็เอาเพชรที่อยู่ในไส้ของเธอไป
What I did when I was 26... and came home to find my wife and two kids gutted on the floor.สิ่งที่ฉันทำ เมื่อตอนอายุ 26 แล้วกลับมาบ้าน เพื่อพบว่าภรรยาและลูก 2 คน ไส้ทะลักอยู่บนพื้น
Right, uh, gutted at night in the woods, where legend says that the ghost of Jenny Greentree roams.ใช่ เอ่อ ถูกควักไส้ในป่า ที่ซึ่งมีตำนานเล่าว่า วิญญาณของเจนนี กรีนทรี เร่ร่อนอยู่
Al-Qaeda's been gutted because of those drones.พวกอัลเกดาห์โกรธแค้น เพราะว่าโปรแกรมโดรน
We made it look like the stock market collapse gutted them.เราทำให้ดูเหมือนว่า ตลาดหุ้น ล่มสลาย พวกเขาสูญเสียมันไป
The place was gutted before Amy and I moved in two years ago.ที่นั่นไม่มีอะไรเลยก่อนที่เอมี่ กับผมจะย้ายเข้าสองปีก่อน
It got Riley, just gutted him. It got Eddie.ตะปบไรลี่ย์ กระชากไส้เขา แล้วฟัดเอ๊ดดี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gutted
Back to top