ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gushing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gushing*, -gushing-

gushing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gushing (adj.) ซึ่งเยินยอเกินไป
gushingly (adv.) อย่างเยินยอมากไป See also: อย่างพูดพล่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your mother's gotta stop gushing over me, seriously.เมื่อไหร่แม่คุณจะเลิกเกลียดผมซะที,
The Lifestream, gushing out over the world... took battles, ambition, and sadness...ไลฟ์สตรีมได้แผ่ขยายเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลก มันได้ชำระล้างสงคราม ความโลภ ความทุกข์
A gushing young spirit, hi hiหัวใจที่บอบบางกำลังร้องไห้ ฮือ.. ฮือ..
A gushing young spirit~วิญญาณหนุ่มสาวที่พลุ่งพล่าน~
So I explained to him that it meant blood was gushing from my you-know-where.ดังนั้นฉันจึงอธิบายให้พ่อฟัง ว่ามันคืออะไร เลือดกำลังไหลพุ่งออกมา จากส่วนที่ที่คุณก็น่าจะรู้
Rita, gushing with the runaway emotionริต้า บีบมือผมแน่นด้วยความรู้สึก
You should have seen the woman, Looking at carlos, gushing like crazy.มองคาร์ลอสอย่างเปี่ยมสุข
His nose was gushing blood.เขามีเลือดออกมาจากจมูก
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ
His nose just let loose and started gushing during the Pledge of Allegiance.เลือดเขาเริ่มไหลตั้งแต่ตอนปฏิญาณตน
So, I've seen you gushing blood.ก็ฉันเคยเห็นนายเลือดอาบ
From the blood I saw gushing out of your nose, I thought you were bullied.ฉันเห็นเลือดที่จมูกเธอวันก่อน คิดว่าเธอคงโดนซ้อมมาเหรอ

gushing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water
ざぶざぶ;ザブザブ[, zabuzabu ; zabuzabu] (adv) (on-mim) gushing (of water, etc.)
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out
奔出[ほんしゅつ, honshutsu] (n,vs) gushing out
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish)
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P)
感情むき出し;感情剥き出し;感情むきだし[かんじょうむきだし, kanjoumukidashi] (n,adj-no) effusiveness; gushing; shrillness
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless

gushing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überschwänglich; überschwenglich [alt] {adj} | überschwänglicher; überschwenglicher [alt] | am überschwänglichsten; am überschwenglichsten [alt]gushing | more gushing | most gushing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gushing
Back to top