ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grocery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grocery*, -grocery-

grocery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grocery (n.) ร้านขายของชำ Syn. supermarket
English-Thai: HOPE Dictionary
grocery(โกร'เซอรี) n. ร้านขายของชำ,ของชำ, Syn. grocer's store
English-Thai: Nontri Dictionary
grocery(n) ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grocery tradeร้านขายของชำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของชำ (n.) grocery See also: dry foodstuff Syn. ของแห้ง Ops. ของสด
ชำ (n.) grocery See also: grocer´s store, dry goods store, dry grocer´s store Syn. ร้านชำ
ร้านชำ (n.) grocery See also: grocer´s store, dry goods store, dry grocer´s store
ร้านโชห่วย (n.) grocery Syn. ร้านขายของชำ
โชห่วย (n.) grocery Syn. ร้านขายของชำ, ร้านโชห่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ad will run on the back along with the grocery ads.ส่วนคําโฆษณาก็จะอยู่ด้านหลัง คู่กับโฆษณาร้านของชํา
Reads like a grocery list. She salvageable?อ่านเหมือนรายการขายของชำ เธอรอด?
What, were you guys grocery shopping?อะไรเนี่ย พวกแกเปิดร้านของชำกันรึไง
I'm going grocery shopping. You want some milk?ฉันจะไปซื้อของที่ร้านโชวห่วย อยากได้นมหรือเปล่า
# I know this grocery clerk# ฉันรู้ว่าพนักงานร้านขายของชำนี้
Archie Miller ran that grocery store since we were kids here.อาชีย์ มิลเลอร์ วิ่งไปที่ร้านขายของชำ / ตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กๆ
No more of this fucking grocery store--พอกันทีเรื่องร้านขายของชำห่วยๆ
So you left her with your child, ...and went grocery shopping to make some food, right?ดังนั้นคุณก็เลยออกจากบ้านไปกับลูกของเธอ และก็ไปซื้อของที่ร้านขายของชำ เพื่อทำอาหาร ใช่ใหม?
That and where he could find a good gym, dry cleaners, grocery mart... local watering hole.แต่ยังไงหลังจากเมื่อคืน เขาคงไม่มาเจอเราไม่ได้แล้ว ใช่ใหม ใช่
I found a babysitter off a board at the grocery store.ฉันหาคนเลี้ยงเด็กได้แล้ว
Oh, Jimmy, I was wondering if you might watch the girls while I do some grocery shopping.โอ้ จิมมี ฝากดูหลานๆให้แม่ได้มั้ย แม่จะออกไปซื้อของข้างนอกหน่อย
Fridays at noon to by down by the bridge, with a grocery list and mules.ทุกเที่ยงวันศุกร์ให้ไปที่สะพาน แล้วเอารายการของใช้ลงมาพร้อมกับล่อ

grocery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂货店[zá huò diàn, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 杂货店 / 雜貨店] grocery store; emporium

grocery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローサリー[, guro-sari-] (n) grocery
乾物屋[かんぶつや, kanbutsuya] (n) grocery store
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
食品店[しょくひんてん, shokuhinten] (n) grocery store
食料品商[しょくりょうひんしょう, shokuryouhinshou] (n) grocery store
食料品店[しょくりょうひんてん, shokuryouhinten] (n) grocer; grocery store
青果物[せいかぶつ, seikabutsu] (n) fruit and vegetables; greengrocery
青物屋[あおものや, aomonoya] (n) vegetable shop; greengrocery; seller of vegetables
食料雑貨店[しょくりょうざっかてん, shokuryouzakkaten] (n) grocery; grocer's shop

grocery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
โชห่วย[n.] (chōhūay) EN: grocery FR:
ร้านชำ[n.] (rān cham) EN: grocery FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi kh) EN: grocery shop ; grocery store ; grocery ; grocery store (Am.) ; convenience store FR:
ร้านของชำ[n. exp.] (rān khøngch) EN: grocery FR: épicerie [f]
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n. (abv)] (suppoē = su) EN: grocery ; supermarket FR: épicerie [f]

grocery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bioladen {m}organic grocery store

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grocery
Back to top