ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go for*, -go for-

go for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go for (phrv.) ออกไปเพื่อ (ทำกิจกรรม เช่น เดินเล่น ขับรถ ว่ายน้ำ) Syn. take for
go for (phrv.) ไปหาเพื่อนำมาให้ Syn. come for, send for
go for (phrv.) ขายในราคา Syn. pay for
go for (phrv.) โจมตี Syn. come after
go for (phrv.) พูดโจมตี
go for (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อให้ได้ Syn. aim at
go for (phrv.) เลือก
go for (phrv.) ยอมรับ See also: สนับสนุน, สนุกกับ Syn. go in for, go on
go for (phrv.) ชอบ See also: ชื่นชม, ดึงดูดใจ
go for (phrv.) เป็นจริงสำหรับ See also: เกี่ยวช้องกับ
go for (phrv.) ปฏิบัติตัวหรือทำตัวเหมือน
go for (phrv.) ตั้งใจที่จะเป็น See also: อยากเป็น
go for (phrv.) พยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ Syn. go broke
go for (phrv.) ถูกฆ่า See also: ถูกทำลาย
go for (phrv.) สูญเปล่า See also: ไม่เป็นผล Syn. count for
go for (phrv.) ได้เปรียบ
go for (phrv.) ขายในราคาต่ำหรือถูก Syn. go for
go for a walk (vi.) เดินผ่าน See also: เดินเล่น Syn. ambulate Ops. run, rush, race
go for a walk (vt.) เดินผ่าน See also: เดินเล่น Syn. ambulate Ops. run, rush, race
go for help (vi.) ไปขอความช่วยเหลือ
go forth (phrv.) ถูกส่งไป Syn. send forth
go forth (phrv.) ส่งออกไป (คำเก่า) Syn. send forth
go forward (phrv.) ไปข้างหน้ามากขึ้น
go forward (phrv.) ดีขึ้น See also: ก้าวหน้าขึ้น, ปรับปรุงดีขึ้น Syn. go ahead
go forward (phrv.) ดำเนินต่อไป (ด้วยบางสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว) Syn. go ahead
go forward (phrv.) ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติ Syn. put forward, send forward
go forward (phrv.) หมุนไป (เข็มนาฬิกา)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักตากอากาศ (v.) go for a change of air See also: go to a summer resort Syn. ตากอากาศ, พักผ่อนตากอากาศ
พักผ่อนตากอากาศ (v.) go for a change of air See also: go to a summer resort Syn. ตากอากาศ
กินลมชมวิว (v.) go for a walk See also: stroll, walk leisurely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Are you ready to go for a ride?คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
What do you have to go for?คุณจะต้องไปทำอะไรที่นั่นหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't go for all that, do you?คุณไม่ได้ไปทุกที่แม้ว่าคุณ? ช่วยให้คุณไม่ว่างใช่มั้ย?
Sunday mornings, go for a rideเช้าวันอาทิตย์ไปสำหรับการนั่ง
Are you crazy? They'll never go for it, and then again they might.จะบ้าเหรอ พวกมันไม่หลวมตัวหรอก หรือ อาจจะ
Up here. -Let's go for a ride.บนนี้ ไปนั่งรถกันดีกว่า
No, I better not go for laughs.ไม่ ๆ ผมน่าจะพูดตรงนี้ทีหลัง
When do we go for a ride?เมื่อไหร่ที่เราไปนั่งหรือไม่?
Do you really expect me to go for that crap?จริงๆคุณคาดหวังว่าฉันจะไปอึ ที่?
When I was a kid, me and my father used to go for long walks.เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันและพ่อของฉันเคยไปเดิน เล่นยาว
Would you like to go for a ride, Dorothy?อยากไปนั่งรถเล่นไหมดอโรธี
I thought maybe we'd grab a hot dog, go for a walk, look at the moon.ผมว่า บางทีเราน่าจะ แบบว่าเดินเล่นไปพลาง กินฮ็อทด็อกไปพลางท่ามกลางแสงจันทร์ดีไหม?
Wickers, you've got a real publisher in you. When this business is over, go for it.Wickers คุณได้มีสำนักพิมพ์ที่แท้จริงในตัวคุณ เมื่อธุรกิจนี้จะผ่านไปได้
Oh, man, I could really go for a little deep-dish action right about now.โอ้คนที่ฉันสามารถจริงๆไป ... ... สำหรับการกระทำจานลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ตอนนี้เลย

go for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, 兜风 / 兜風] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air
何乐而不为[hé lè ér bù wéi, ㄏㄜˊ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, 何乐而不为 / 何樂而不為] What can you have against it? (成语 saw); We should do this.; Go for it!
从事[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, 从事 / 從事] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time

go for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it
賭け碁[かけご, kakego] (n) playing go for stakes
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk
頑張って[がんばって, ganbatte] (exp) hold on; go for it; keep at it; (P)
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P)
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)

go for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาเลย[v. exp.] (ao loēi) EN: go for it FR:
เอาเถิด[v.] (aothoēt) EN: Let's do it! ; Go for it! ; okay FR:
เดินเล่น[v. exp.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander FR: se balader ; se promener ; flâner ; déambuler
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade FR:
ขี้ใหม่หมาหอม[v.] (khīmāimahøm) EN: go for whatever is in vogue FR:
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely FR: se promener ; se balader
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer
พักผ่อนตากอากาศ[v.] (phakphǿntāk) EN: go for a change of air FR:
พักตากอากาศ[n. exp.] (phak tāk-āk) EN: go for a change of air FR:
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
รับเลย[v. exp.] (rap loēi) EN: go for it FR:
เสียเที่ยว[v. exp.] (sīa thīo) EN: come for nothing ; go for nothing ; be a waste of time FR: se déplacer pour rien
สอบสัมภาษณ์[v.] (søpsamphāt) EN: go for an interview ; have an interview ; be interviewed ; give an interview FR: accorder un entretien
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open FR: prendre le frais
เที่ยวสนุก ๆ = เที่ยวสนุกๆ[v. exp.] (thīo sanuk-) EN: go out for fun ; have fun ; go for the fun of it FR:
… เถิด[suff.] (… thoēt) EN: let's ; let us ; let's go for it ; let's do it FR: Donc !
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ไคลคลา[v.] (khlaikhlā) EN: go forth ; advance FR:
คลาไคล[v.] (khlākhlai) EN: go forth ; advance FR:
กลิ้งกลอก[v.] (klingkløk) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กลอกกลิ้ง[v.] (kløkkling) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okr) EN: Mango Forever FR:
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers

go for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrt {f} | ein Fahrt machenride | to go for a ride

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go for
Back to top