ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gangland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gangland*, -gangland-

gangland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gangland (n.) โลกอาชญากรรม See also: แวดวงอาชญากร
English-Thai: HOPE Dictionary
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Opie looks like the victim of gangland violence.และโอปี้จะดูเหมือนเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ของความรุนแรงโลกอาชญากรรม
Doesn't work anymore. Murder, kidnap, gangland shootouts.ตอนนี้มันไม่ได้ผลอีกต่อไป ฆาตกรรม ลักพาตัว แก๊งอันธพาล มือปืน
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่
It's being reported as a gangland war.มันน่าจะใช่ ระบุว่าเป็นสงครามระหว่างแก็งค์
Said it was more like a military black op than a gangland shootout.เขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากว่า เหมือนน่าจะเป็นปฏิบัติการณ์ลับทางทหาร มากกว่าจะเป็นพวกแก็งค์ยิงกัน
When I stumble upon metropolis' finest going gangland.แค่ไหนที่บังเอิญ ไปเจอแก๊งอาชญากร ที่ดูดีที่สุดของเมโทรโปลิสเข้า

gangland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴力団抗争[ぼうりょくだんこうそう, bouryokudankousou] (n) gangland war

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gangland
Back to top