ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gamble on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gamble on*, -gamble on-

gamble on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gamble on (phrv.) เล่นพนัน See also: พนัน Syn. bet on, wager on
gamble on (phrv.) มั่นใจกับ See also: เสี่ยงกับ, เชื่อใจกับ Syn. depend on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้ว (n.) a method of making a gamble on fantan game
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What better place to gamble on miguelที่ไหนจะดีกว่าการเสี่ยงดวงกับมิเกล
Hanzawa. decided to gamble on a ray of hope a company that went bankrupt in a chain reaction due to damage caused by Osaka Steel.ผมจะรอวันนั้น หัวหน้าฮันซาวะ ถ้าผมได้เงินคืนมา ถึงตอนนั้น
Better to gamble on the man you know than the strangers you don't?ปลอดภัยว่าที่จะพนัน plodƀáyv'aţi'jà ᵽnán ข้างคนที่รู้จัก q·ag xnţi'ru·ják เทียบกับคนแปลกหน้า ţïbkábxn plêkhn·a ที่ไม่รู้หรือ ţi' mâ'ru·hrwo

gamble on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game FR: jouer aux cartes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gamble on
Back to top