ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fornicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fornicate*, -fornicate-

fornicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fornicate (vi.) มีความสำคัญทางเพศโดยไม่ได้แต่งงาน See also: ผิดประเวณี
English-Thai: HOPE Dictionary
fornicate(ฟอร์'นะเคท) vi. ลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน., See also: formulator n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think it's funny to fornicate with those women?ลูกคิดว่ามันสนุกกับการลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงานกับผู้หญิงพวกนั้นเหรอ?
All the while, you drive a classic car and fornicate with women.ระหว่างนั้นยังได้ขับรถคลาสสิก เกี้ยวสาว
All fish do are eat, excrete, and fornicate all in the same water.วันๆก็กิน ถ่าย แล้วก็เอากัน อยู่ในน้ำที่เดียว
Him and my mom used to drink and fornicate and beat the crap out of me.เขากับแม่ของฉันชอบดื่ม เป็นชู้รักกัน และทุบตีผม
That night, he was going to kill her, but first they fornicated.คืนนั้น,ที่เขาไปฆ่าเธอ
Brother fornicates with sister in the bed of Kings and we're surprised when the fruit of their incest is rotten?น้องชายเสพเมถุนกับพี่สาว ในเตียงนอนของกษัตริย์ แล้วเหตุใดเราถึงแปลกใจกันที่ ผลผลิตจากการผิดศีลธรรมนั้นเน่าเสีย
If people want to fornicate, I see no reason to stop them.ถ้าคนเราอยากผิดประเวณี ผมไม่เห็นว่าทำไมต้องห้ามพวกเขา

fornicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงประเวณี[v. exp.] (lūang prawē) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère ; forniquer
ผิดประเวณี[v. exp.] (phit prawēn) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère
เย็ด[v.] (yet) EN: fuck ; fornicate ; copulate FR: baiser (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fornicate
Back to top