ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

folklore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *folklore*, -folklore-

folklore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
folklore (n.) ประเพณีและความเชื่อของผู้คน See also: คติชาวบ้าน
folklore (n.) การศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Folkloreคติชาวบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คติชนวิทยา (n.) folklore
คติชาวบ้าน (n.) folklore See also: folk story
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, the Grimm brothers' stuff was kind of like the folklore of its day full of sex, violence, cannibalism.ไม่ ของดั้งเดิมไม่ใช่แบบนั้น พี่น้องกริมม์เป็นเหมือนเรื่องเล่าพื้นบ้านสมัยนั้น\ เต็มไปด้วยเซ็กซ์ ความรุนแรง กินเนื้อคน
I gave William Compton a few bits of hand-me-down folklore we've accumulated over the centuries, but who knows if it's gospel or gorilla shit?ฉันให้ตำนานปากต่อปากกับวิลเลี่ยม คอมตันไปแล้ว เราสั่งสมมันมานับศตวรรษ แต่ใครจะไปรู้ว่า เป็นเรื่องจริง หรือมั่วนิ่ม
"Leap-year proposals are an old folklore traditionขอแต่งงานในปีอธิกสุรทิน เป็นประเพณีของชาวพื้นเมือง
The origin of local folklore and myths.ต้นกำเนิดของความเชื่อท้องถิ่นและตำนาน
Was rooted in folklore and legend.มีพื้นฐานมาจาก นิทานพื้นบ้านและตำนาน
It's probably just stupid folklore anyways.ยังไงซะมันก็เป็นไปได้ว่า จะเป็นแค่ประเพณีงี่เง่า
No, I'm talking about folklore.ไม่, ผมไม่ได้พูดถึงประเพณี.
They're just fear and folklore.พวกเขากำลังเพียงความหวาดกลัวและชาวบ้าน
I thought we were talking about folklore.ผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงชาวบ้าน
A wall that, according to local folklore, hid an extraordinary secret.ที่กำแพงนั้น, ชาวบ้านเชื่อกันว่ามันมีความลับซ่อนอยู่.
People always told me they were nothing more than folklore, but my heart told me they were true.คนว่าพวกนั้นโปมั่กๆ แต่ข้าก็ว่าจริงนะฮ่ะ
Yeah. That would be folklore.ก็ใช่ นั่นอาจเป็นแค่ความเชื่อท้องถิ่น

folklore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, 五瘟] five chief demons of folklore personifying pestilence
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 五瘟神] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, 五鬼] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神
民俗学[mín sú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 民俗学 / 民俗學] folklore

folklore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
フォルクローレ[, forukuro-re] (n) folklore
口承文芸[こうしょうぶんげい, koushoubungei] (n) (See 口承文学) oral literature; folklore
口碑[こうひ, kouhi] (n) oral tradition; legend; folklore
子泣き爺;子啼爺;子なき爺;子泣きじじい[こなきじじい, konakijijii] (n) Konaki Jijii (a ghost in Japanese folklore with the shape of a small old man and having a baby's cry)
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children)
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore)
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
伝承[でんしょう, denshou] (n,vs,adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P)
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues

folklore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คติชาวบ้าน[n.] (khatichāobā) EN: folklore ; folk story FR: folklore [m]
คติชน[n. exp.] (khati chon) EN: folk wisdom ; folklore FR: sagesse populaire [f]
คติชนวิทยา[n. exp.] (khatichonwi) EN: folklore FR:
ผีกระหัง[n. exp.] (phī krahang) EN: evil spirit ; male filth-eating wraith in Thai folklore FR: démon [m]
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Thaksin Folklore Museum FR:

folklore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folklore {f}folklore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า folklore
Back to top