ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flooring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flooring*, -flooring-

flooring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flooring (n.) วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flooring, Tileกระเบื้องปูพื้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือก (n.) strips of wood tied together by rattan used for flooring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, we've just painted and installed new flooring throughout the house.เราทาสี และปูพื้นใหม่หมดทั้งบ้าน
Lucky beat me out on the flooring estimate.ลัคกี้ได้งานทำพื้นไป
Nice dodge last night,flooringit through that yellow light.หลบเก่งนี่เมื่อคืน ที่ไฟเหลืองนั่น
F, flooring.(แผ่นปูพื้น) hardware.
Hockney Drywall, A.R. Electrical, Milman and Sons Flooring...ฮอคนี่ย์ ดรายวอล, เอ.อาร์ อิเลคทริคัล มิลแมนแอนด์ซันฟลอริ่ง...
She's that skank from Lumber for Less, where Lucky gets his flooring.เธอทำงานที่ลัมเบอร์ ฟอร์ เลส ร้านที่ลัคกี้ไปซื้อที่ปูพื้นมา
I delivered flooring. That's all.ฉันไปส่งที่ปูพื้น แค่นั้น
I want you to take out the walls and the flooring.รื้อกำแพงและพื้นออกให้หมด
I found it in this position in contact with damp flooring, but the rust is all along the top of the cogs, nowhere near the damp.ผมพบมันในตำแหน่งนี้ สัมผัสกับพื้นที่ชื้น แต่สนิมกลับอยู่ที่ด้านบนของมัน ไม่ได้ใกล้ความชื้นเลย
I'm gonna finish reflooring that sunroom as soon as I get back.ไม่แล้ว ภารกิจสุดท้าย

flooring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビニールシート床材[ビニールシートゆかざい, bini-rushi-to yukazai] (n) vinyl sheet flooring
フロアリング[, furoaringu] (n) flooring
フロアリングブロック[, furoaringuburokku] (n) flooring block
フロリング[, furoringu] (n) flooring
床材[ゆかざい, yukazai] (n) flooring (material)
畳床[たたみとこ;たたみどこ, tatamitoko ; tatamidoko] (n) (1) inner part of a tatami mat; (2) tokonoma with tatami flooring
竹縁[たけえん, takeen] (n) veranda with bamboo flooring
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
フローリング[, furo-ringu] (n) wooden floor (from flooring); (P)

flooring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring FR: plancher de bambou [m]
รอด[n.] (røt) EN: floor joist ; beam (supporting the flooring of a house) FR: poutre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flooring
Back to top